روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت چ


چ

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

چاپ خنه ( chapkhonah ) : چاپ خانه
چاپی بزی یه ( chapi baziyan ) : دچار حرص و ولع شده
چاخان ( chakhan ) : دروغگو
چادی شو ( chadishow ) : چادرشب : چادر یا  پارچه ای که رختخواب در آن بندند
چار ( char ) : چهار
چارپایه ( char payah ) : چار پایه
چارشمبه ( char shambah ) : چهارشنبه
چارشنه ( char shonah ) : چاشانه
چارچشمی ( char cheshmi ) : نگاه کردن با دقت
چارخنه ( char khonah ) : چهارخانه
چار چنگولی ( char changuli ) : حرکت به صورت چهار دست و پا
چارق ( charogh ) : نوعی پای افزار چرمی
چارقد ( charghad ) : روسری
چارگ ( charag ) : ده سیر ، یک چهارم یک من
چارنل ( charnal ) : چهارنعل ، حالت دویدن سریع اسب وخر
چاروا ( charva ) : چارپا ، خر و قاطر و اسب
چاروادار ( charvadar ) : فرد مالک یا همراه چاروایان
چارواداری ( charvadari ) :  شغل قاطرداری و الاغ داری
چاره ( charah ) : چاره
چاشتایی ( chashtaei ) : صبحانه
چاقالو ( chaghalow ) : چاق
چاک بداین ( chak badayan ) : شکافتن
چال ( chal ) : گود
چال سول ( chale sowl ) : گردنه ای در مسیر اندار که درخت سروی نیز آنجا وجود داشت
چاله ( chalah ) : گودی
چالگور ( chalgur ) : مکانی انتهای دشتاها
چالواکن ( chalvakon ) : مکانی در شرق محله شاهان و نرسیده به اشمرق
چالوهرن ( chalvehron ) : مکانی در محدوده کوه اشمرق
چاله ( chalah ) : چاله
چالیم بیری ( chalimbiri ) : مکانی بعد از آبک و شوراب در منتها الیه شمال شرق روستا
چاموش ( chamush ) : چموش
چنه ( chonah ) : چانه
چپ افتاین ( chapeftayan ) : چپ افتادن
چپر ( chapar ) : چارچوبه مستطیلی که با چوب وشاخه بافته و به یوغ بسته روی آن ایستاده و برای خرمن کوبی از روی خرمن عبور می دادند
چپردرگ ( chapar darag ) : درچوبی نرده مانند که در طویله و آغل استفاده می شد
چپگ دوستن ( chapag davastan ) : بستن وارونه و غیر استاندارد ، بستن ریسمان و تنگ از سمت راست خر
چپگ راستگ ( chapag rastag ) : بستن ضربدری با طناب و مانند آن ، اتصال فلزی زنجیر با قطعه ای S مانند
چپو ( chapow ) : چپاول
چپول ( chapul ) : لوچ ، چشم چپ
چپو کردن ( chapow kordan ) : چپاول کردن
چپ وراست ( chapo rast ) : پی در پی و مداوم
چپه کردن ( chapah kordan ) : واژگون کردن
چخی ( chekhi ) : لفظی که با آن سگ را برانند
چرا ( chara ) : علف چریدن
چراغنی ( cheraghoni ) : چراغانی
چراغ بادی ( cheragh badi ) : فانوس
چرخ بخوردن ( charkha bakhordan ) : چرخیدن
چرخ بداین ( charkha badayan ) : چرخاندن
چرخ فلکcharkha falak )  ) : چرخ وفلک
چرخه ریسگ ( charkha risag ) : پرنده ای مشابه گنجشک ولی خاکستری رنگ
چروگ ( churug ) : چروک
چسبونک ( chasbonak ) : چسبناک
چس چس ( chos chos ) : نم نم ، یواش یواش
چسگ ( chosag ) : نوعی گیاه با گلهای زیبا ولی بد بو
چس مال ( chos mal ) :  سرهم بندی
چس نفس ( chos nafas ) : پرحرف و حرفهای نامفهوم  
چشته بخوردن ( cheshdah bakhordan ) :  بدعادت شددن ، عادت به احسان کسی ، کنایه از سو استفاده و پررو شدن
چشم بزی ین ( cheshm baziyan ) : نظر زدن
چشم بشورده ( cheshm bashurdah ) : بی چشم ورو ، بی حیا
چشم بندی ( cheshm bandi ) : شعبده بازی
چشم بنگختن ( cheshm bengekhtan ) : چشم انداختن ، نظرانداختن
چشم چرن ( cheshm charon ) : چشم چران
چشم چینگ ( cheshme chinag ) : چشم نظر
چشم دل سیر ( cheshme del sir ) : غنی طبع
چشم غاله ( cheshme ghalah ) : چشم غره
چشم غاله بداین ( cheshme ghalah badayan ) : چشم غره رفتن
چشمگ ( cheshmag ) : چشمک
چشم درانگختن ( chesm darengekhtan ) : نظردوختن
چشم دریمایه ( cheshm darimayah ) : چشم درآمده
چشم وآبرو بیماین ( cheshmo abru bimayan ) : دلبری کردن ، عشوه آمدن
چشم وچال ( cheshmo chal ) : چشم
چشمه ( cheshmah ) : چشمه
چشم همچشمی ( cheshm hamcheshmi ) : رقابت
چغله ( chogholah ) : چاغاله ، میوه های نارس زردآلو و قیسی وب ادام
چغر ( chegher ) : سفت و سخت و محکم
چغر ( chaghar ) : زبر و خشن
چفت ورزه ( chefto razah ) : قفل وبست
چقلی کردن ( chogholi kordan ) : چقلی کردن
چک چک ( chek chek ) : چکه چکه ، قطره قطره
چک چنه ( chak chonah ) : فک و آرواره
چک چنه بزی ین ( chak chonah baziyan ) : چک و چانه زدن
چکوش ( chakush ) : چکش
چکّه ( chekkah ) : قطره ، قطره آب
چکّه بکردن ( chekkah bakordan ) : چکه کردن
چکی ( chaki ) : یکجا ،  به صورت کلی
چگمه ( chagmah ) : چکمه
چل ( chel ) : چهل ، سفیه ونادان  ( در ترکیب به صورت خله چل )
چلق ( chologh ) : چلاق
چلک ( chelk ) : چرک
چلک تو ( chelk tow ) : چرک تاب
چلک بکردن ( chelk bakordan ) : عفونی شدن زخم
چلک گردی ین ( chelk gardiyan ) : چرک شدن
چلگ ( chalag ) : افزاری چوبی که با آن از پشم و پنبه نخ می ریسند.
چلچلی کردن ( chel cheli kordan ) : خل بازی درآوردن ، رفتار کودکانه بزرگسالان
چلّه ( chellah ) : مدت چهل روز ، همراه کلمه چاق به معنای فربه
چلّه بزرگ ( chellah bozorg ) : چله بزرگ ، از اول دی تا ده بهمن
چلّه تووستن ( chellah toweston ) : وسط تابستان ، دهم تا اواسط مرداد
چلّه کوچیک ( chellah kuchik ) : چله کوچک ، ازدهم تا آخر بهمن
چم ( cham ) : قلق ، عادت خاص یک فرد
چمبک بزی ین ( chombak baziyan ) : نشستن با حالتی روی دوپا و خم شدن روی دو زانو
چمبل ( chambal ) : چنبر ، خم ، چوب خمیده
چمبله ( chombolah ) : مچاله
چم وخم ( chamo kham ) : راه وروش کار
چنرغاز ( chender ghaz ) : مبلغی اندک
چنگ بزی ین ( chang baziyan ) : چنگ زدن ، پنجه انداختن
چنگک ( changag ) : چوب سرکج برای جلو کشیدن شاخه درختان یا آویزان کردن وسیله ها به جایی
چنگ گردی ین ( chang gardiyan ) : افلیج شدن
چنگم ( changom ) : چوب کوبیده در زمین یا دیواربرای بستن چاریایان یا آویزان کردن وسایل
چنگول ( changul ) : انگشتان خشک شده و کنایه از پنجه
چنه ( chonah ) : چانه
چو ( chow ) : شایعه
چو بنداختن ، چو درانداختن ( chow bendakhtan ) : شایعه کردن
چوب بست ( chub bast ) : داربست بنایی
چوب خط ( chub khat ) : چوبی که روی آن مقدار چیزی را علامت زنند.
چوبدار ( chubdar ) : مالک و فروشنده گوسفند
چوب سو ( chubsow ) : چوب سای ،  وسیله ای مشابه سوهان
چوب کاری ( chub kari ) : مفصل با چوب زدن ، کنایه از احسان و خجالت زده کردن کسی
چوپن ( chupon ) : چوپان
چو درافتاین ( chow dareftayan ) : شایع شدن
چور ( chowr ) : چرب
چوری ( chowri ) : چربی
چوشی ( chowshi ) : چاوشی
چوق ( chugh ) : چوب
چولو ( chulu ) : تخم مرغ
چولو اشکنگ ( chulu eshkenag ) : نوعی خاگینه
چولو بکردن ( chulu bakordan ) : تخم کردن
چهچه ( chah chahah ) : نغمه بلبل
چهره ( chahrah ) : وسیله ای مانند قیجی بزرگ که با آن پشم گوسفندان را می چینند
چی ( chi ) : چیزدر ترکیب با کلمات دیگرمانند بی همه چی
چیز خور کردن ( chiz khor kordan ) : مسموم کردن
چیکه ( chikah ) : چکه در ترکیب با آب و به صورت اوچیکه
چیلگ ( chilag ) : چوب ریزه ، خرده ریز هیزم

 

FacebookTwitter
نظر (6)
 • morteza labbafi

  واژه ای که فی الحال به ذهنم می رسد " چنگِ وِلا ( change - vela ) است به معنای دستمالی کردن غذا یا هر چیز دست نخورده ای که منجر به غیرقابل استفاده شدن گردد.
  احتمالا نام منطقه ی چالیمبیری [ اگر ماخوذ از ترکی و به معنای اولین چال نباشد ] از" چال عنبرین " گرفته شده است .
  جای واژه ی " چنگ " به معنی عضو افلیج [ دست ، پا ...] بدن ؛ خالی ست .

 • morteza labbafi

  چَکوت = گردویی که درآوردن مغز آن به دلیل استحکام پوست بسیار سخت باشد.

 • علی اکبر لبافی

  چراغگ:کرم شب تاب

 • morteza labbafi

  چالک کرسی = چاله ای که برای پر کردن ذغال در کف زمین کنده می شد تا کرسی روی آن قرار گیرد .
  چِش سیاگر (chesh siagar ) = شعبده باز ، جادوگر

 • علی اکبر لبافی

  غیبت داری آقا مرتضی
  چکنه(گله چکنه):گوسفندان افراد متعدد که مجموعه ی آنها به فردی برای چرا سپرده می شود.

 • علی اکبر لبافی

  کلنگ چاموشی: کلنگ نوک تیز، کلنگ مشابه مغنیان یا بزرگتر از آن


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109