روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ض


ض

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

ضامن گردی ین ( zamen gardiyan ) : ضامن شدن ، ضمانت کردن
ضایع ( ضایه )  کردن ( zayah kordan ) : ازبین بردن ، فاسد و خراب کردن
ضایع ( ضایه )  گردی ین ( zayah gardiyan ) : ازبین رفتن ، فاسد و خراب شدن
ضجّه ( zejjah ) : ضجّه ، ناله وزاری
ضجه موره ( zejjah murah ) : اظهار درد وبدبختی شدید
ضرب بخوردن ( zarb bakhordan ) : ضربه خوردن ، آسیب خوردن
ضرب بدی ین ( zarb badiyan ) : آسیب دیدن
ضرب بگتن ( zarb bagtan ) : نواختن ضرب
ضرط ( zert ) : گوز
ضرط درشاین ( zert darshayan ) : گوز دررفتن ، کنایه از ناتوان ماندن از انجام کاری
ضرط درایماین ( zert darimayan ) : گوز درآمدن
ضعیف گردی ین ( zaeif gardiyan ) : ضعیف شدن
ضف ( zaf ) : ضعف
ضف بزی ین ( zaf baziyan ) : ضعف زدن
ضف بشاین ( zaf bashayan ) : ضعف رفتن
ضفط کردن ( zaft kordan ) : ضبط کردن
ضفط و رفط کردن ( zafto raft kordan ) : ضبط و ربط کردن ، سرو سامان دادن
ضلر ( zalar ) : ضرر
ضلربخوردن ( zalar bakhordan ) : ضرر خوردن
ضلربدی ین ( zalar badiyan ) : ضرر دیدن
ضلر بزی ین ( zalar baziyan ) : ضررزدن
ضلربرسی ین ( zalar barasiyan ) : ضرر رسیدن
ضلر بکردن ( zalar bakordan ) : ضررکردن
ضماد ( zomad ) : پماد زخم ، دارو و آنچه بر زخم بندند
ضماد بزی ین ( zomad baziyan ) : دارو زدن
ضمادبمالی ین ( zomad bamaliyan ) : پماد مالیدن
ضماد دوستن ( zomad davastan ) : بستن زخم
ضمّه ( zammah ) : ضمّه ، پیش
ضمیمه ( zamimah ) : ضمیمه

 

FacebookTwitter
نظر (0)

تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109