روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ع


ع

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

عاجز کردن ( ajez kordan ) : درمانده کردن
عاجز گردی ین ( ajez gardiyan ) : درمانده شدن
عادت بداین ( adat badayan ) : عادت دادن
عادت بدی ین ( adat badiyan ) : خون حیض دیدن
عادت کردن ( adat kordan ) : عادت کردن
عادت گردی ین ( adat gardiyan ) : عادت شدن ، حیض شدن
عار ایماین ( ar imayan ) : عار آمدن
عارض گردی ین ( arez gardiyan ) : عارض شدن ، دادخواهی کردن ، عرض کردن
عاریه ( ariyah ) : امانت ، قرض
عاریه ای ( ariyahei ) : قرضی
عاصی ( asi ) : پرخاشگر ، خسته و درمانده
عاصی کردن ( asi kordan ) : به ستوه آوردن
عاصی گردی ین ( asi gardiyan ) : به تنگ آمدن ، به ستوه آمدن
عاطفه ( atefah ) : عاطفه
عاق کردن ( agh kordan ) : عاق کردن
عالمه ( alamah ) : خیلی  ، بسیار و همیشه بعد و همراه یک می آید.
عایدی ( ayedi ) : ذرآمد
عایله ( ayelah ) : عایله
عباسی ( abbasi ) : پولی برابر چهار شاهی
عبرت بگتن ( ebrat bagtan ) : پند گرفتن
عبرت گردی ین ( ebrat gardiyan ) : موجب عبرت گرفتن شدن
عجز و لابه کردن ( ajzo labah ) : ناله وزاری کردن
عجله ( ajalah ) : عجله
عجله کردن ( ajalah kordan ) : عجله کردن
عجوزه ( ajuzah ) : پیر زن
عدل ( adl ) : دادگری ، درست ،  دقیقاً برخلاف انتظار
عدّه ( eddah ) : عدّه ، مدت لازم برای ازدواج نکردن بعد از طلاق
عدیسه ( adisah ) : عطسه
عدیسه بکردن ( adisah bakordan ) : عطسه کردن
عذاب بداین ( azab badayan ) : شکنجه دادن
عذاب بدی ین ( azab badiyan ) : شکنجه دیدن
عذربخواستن ( ozr bakhastan ) : عذرخواستن
عربده ( arbadah ) : عربده ، بانگ بلند
عربده بکشی ین ( arbadah bakashiyan ) : عربده کشیدن عرضه : عرضه
عرض اندم کردن ( arzandam kordan ) : خودی نشان دادن ، منم منم کردن ، سینه سپرکردن
عرعر ( ar ar ) : صدای خر ، درختی غیر مثمر
عرق بریختن ( aragh barikhtan ) : عرق ریختن
عرق چا گردی ین ( araghcha gardiyan ) : به خاطر عرق کردن و بی مبالاتی سرما خوردن
عرق سوز گردی ین ( araghsuz gardiyan ) : عرق جوش شدن ، ایجاد جوشهای ریز در پوست در اثر عرق زیاد بدن
عرق کردن ( aragh kordan ) : عرق کردن
عرق گیر ( aragh gir ) : زیر پیراهنی
عروسگ ( arusag ) : عروسک
عروگوز کردن ( aro guz kordan ) : هارت وپورت کردن ، دادو فریاد کردن بی پشتوانه
عزابگتن ( aza bagtan ) : عزاگرفتن
عزب ( azab ) : فرد مجرد و بدون همسر
عزیزدردنه ( aziz dordonah ) : عزیزدردانه ، بچه یکی یک دونه
عسلگ ( asalag ) : ترشح شکرینی که از نوعی حشره بر درخت بید بسته می شود. این ماده جمع آوری و قبل از تولید انبوه قند و شکر مورد مصرف بود.
عشق کردن ( eshgh kordan ) : عشق کردن
عشق وازی ( eshgh vazi ) : عشق بازی
عشوه ( eshvah ) : عشوه
عصای پیری ( asaye piri ) : کنایه از فرزند صالح ، فرزند پسر
عصبانی کردن ( asabani kordan ) : عصبانی کردن
عصبانی گردی ین ( asabani gardiyan ) : عصبانی شدن
عطسه ، عدیسه ( atsah ) : عطسه
عطسه بکردن ( atsah bakordan ) : عطسه کردن
عفریته ( efritah ) : زن پیر و زشت
عق بزی ین ( ogh baziyan ) : بهم خوردگی مزاج ، حالت تهوع داشتن
عقبه ( aghebah ) : عقبه ، دنباله
عقدبکردن ( aghd bakordan ) : عقدکردن
عقدکنن ( aghd konon ) : عقدکنان
عقدگردی ین ( aghd gardiyan ) : عقدشدن
عقده ( oghdah ) : عقده
عقده بترکی ین ( oghdah batarkiyan ) : عقده ترکیدن
عقده بترکندن ( oghdah batarkondan ) : عقده ترکاندن ، گله گزاری کردن
عقربگ ( aghrabag ) : عقربه
عقله رس گردی ین ( aghlah ras gardiyan ) : عاقل شدن
عقیده ( aghidah ) : عقیده
عکس  ( عسک ) بگتن ( aks bagtan ) : عکس گرفتن
عکس  ( عسک )  بنداختن ( aks bendakhtan ) : عکس انداختن
علاج ( elaj ) : علاج
علاقه ( alaghah ) : علاقه
علاوه ( elavah ) : علاوه ، اضافه
علاوه کردن ( elavah kordan ) : اضافه کردن
علاوه گردی ین ( elavah gardiyan ) : اضافه شدن
علم ( olom ) : زمین بلند وشیب دار ، پرتگاه
علم شنگه ( alam shengah ) : بلوا
علم کردن ( alam kordan ) : برپا کردن ، بلند کردن ، بزرگنمایی کردن
علم گردی ین ( alam gardiyan ) : برپا شدن
عل یصغر ( alyesghar ) : علی اصغر
عل یکبر ، علیکبر ( alyekbar ) : علی اکبر
علی کردن ( ali kordan ) : یاعلی کردن وبرخاستن
عمّامه ( ammamah ) : عمّامه
عمده ( omdah ) : عمده
عمل ایماین ( amal imayan ) : عمل آمدن
عمل بیماین ( amal bimayan ) : عمل آمدن
عمل بی یوردن ( amal biyowrdan ) : عمل آوردن
عملگی ( amelagi ) :  کارگری
عمله ( amelah ) : کارگر
عمله اکره ( amelah akerah ) : خدمتگزاران
عموزا ( amuza ) : عموزاده ، فرزند عمو
عمه ( ama ) : عمّه
عمه زا ( amaza ) : عمّه زاده
عوض بدل ( avaz badal ) : تغییر و تبدیل
عوض هاداین ( avaz hadayan ) : پاداش دادن
عوضی بگتن ( avazi bagtan ) : اشتباه گرفتن
عهد بشکستن ( ahd beshkestan ) : عهد شکستن ، پیمان شکنی
عهد کردن ( ahd kordan ) : عهد کردن
عهده ( ohdah ) : دین وظیفه
عهده دار ( ohdahdar ) : مسوول ، متعهد
عهده گیتن ( ohdah gitan ) : برعهده گرفتن ، مسوولیت کاری را پذیرفتن
عهد و یال ( ahdo yal ) : زن و بچه
عیب بگتن ( eib bagtan ) : ایراد گرفتن ، انتقادکردن
عیدقربن ( eide ghorbon ) : عیدقربان
عینگ ( einag ) : عینک

 

FacebookTwitter
نظر (3)
  • علی اکبر لبافی

    عقرب:آبان

  • علی اکبر لبافی

    عمله حسینقلی: کنایه از فردی که بی جیره مواجب برای کسی ودر اثر اجبار یا رودرواسی کار می کند.کنایه از کسی که نتیجه کارش بیهوده بوده و نفعی برای او در پی ندارد.

  • ا.ا.

    عیب کردن: دچار نقص، ضعف یا بیماری شدن. مثال: آخرش این چشم عیب می کنه: آخرش چشمت ضعیف می شه. یا این پا عیب کرده. این پا مریض است.


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109