روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ف


ف

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

فاتحه خنی ( fatehah khoni ) : فاتحه خوانی ، مجلس ختم و قرآن خوانی برای مرده
فاحشه ( faheshah ) : فاحشه
فاش ( fash ) : فحش
فاش اودار ( fashe owedar ) : فحش آبدار ، فحش رکیک
فاش بخوردن ( fash bakhordan ) : فحش خوردن
فاش بداین ( fash badayan ) : فحش دادن
فاش خوار مادر ( fashe khar madar ) : فحش رکیک
فاش کاری کردن ( fashkari kordan ) : فحاشی کردن
فاشن ( fashan ) : فحاش
فاصله ( faselah ) : فاصله ، دوری
فاطمه ( fatemah ) : فاطمه
فال بگتن ( fal bagtan ) : فال گرفتن
فال گوش واستاین ( falgosh vastayan ) : فال گوش ایستادن
فالوده ( faludah ) : فالوده
فایده ( fayedah ) : فایده
فتنه ( fetnah ) : فتنه
فتّ و فراون ( fatto feravon ) : زیاد و فراوان
فخفاره ، فخواره ( fakhfarah ) : فوّاره
فدا کردن ( feda kordan ) : فدا کردن
فراخ ( ferakh ) : فراخ
فرارکردن ( ferar kordan ) : فرارکردن
فراری بداین ( ferari badayan ) : فراری دادن
فراموش کردن ( feramush kordan ) : فراموش کردن
فراموش گردی ین ( feramush gardiyan ) : فراموش شدن
فراون ( feravon ) : فراوان
فراونی ( feravoni ) : فراوانی
فراهم کردن ( feraham kordan ) : فراهم کردن
فر بداین ( fer badayan ) : فردادن
فربندی ( ferbandi ) : درخت خرمالوی وحشی یا غیر پیوندی
فرت ( fert ) : تند و باعجله
فرت فرت ( fert fert ) : مداوم و متوالی
فرچه ( ferchah ) : فرچه
فرخنده ( farkhondah ) : فرخنده
فردی شو ( fardishowe ) : فداشب
فرزنه ( farzonah ) : فرزانه
فرسخ ، فرسق ( farsagh ) : فرسنگ
فرشته ( fereshtah ) : فرشته
فرفره ( ferferah ) : فرفره
فرقن ( forghon ) : فرقون
فرکردن ( fer kordan ) : فرکردن
فرمن ( f ) : فرمان
فرمن بردار ( farmon bordar ) : فرمان بر ، مطیع
فرمنده ( farmondah ) : فرمانده
فروشاین ( furu shayan ) : فرو رفتن
فروش بشاین ( furush bashayan ) : فروش رفتن
فرو کردن ( furu kordan ) : فرو کردن
فرهات ( farhat ) : فرهاد
فریاد بزی ین ( faryad baziyan ) : فریاد زدن
فس درشاین ( fes darshayan ) : خالی شدن باد ، باد در رفتن
فس فس کردن ( fes fes kordan ) : با کندی زیاد کار کردن
فس فسی ( fes fesi ) : آهسته کار
فسنجن ( fesenjon ) : فسنجان
فسوزگ ، پسوزگ ( fesuzag ) : نوعی سبزی کوهی مشابه وکوچکتر از والک
فش ( fesh ) : فیش ، صدای مار یا حرکت سریع گلوله یا صدایی که حیواناتی مثل گاو از بینی خود در می آورند
فشارایماین ( feshar imayan ) : فشارآمدن
فشاربداین ( feshar badayan ) : فشاردادن
فشار بی یوردن ( feshar biyowrdan ) : فشارآوردن
فش بزی ین ( fesh baziyan ) : فیش کردن
فشفشه ( feshfeshah ) : فشفشه
فطری یه ( fetriyah ) : فطریّه
فعلگی ( falegi ) : عملگی ، کارگری
فقره ( fagharah ) : فقره
فکرخیال ( fekre khiyal ) : فکروخیال
فلامرز ( falamarz ) : فرامرز
فلته ( feltah ) : فتیله
فلسفه ( falsafah ) : فلسفه
فلن ( felon ) : فلان
فلن بهمدن ( felon bahmedon ) : فلان و بهمان
فلن فلن گردی یه ( felon felon gardiyah ) : فلان فلان شده
فلفل زرچووه ( felfel zarchovah ) : فلفل زردچوبه
فلک کردن ( falak kordan ) : فلک کردن
فلک گردی ین ( falak gardiyan ) : فلک شدن
فلکه ( falekah ) : فلکه
فلنگ دوستن ( feleng davastan ) : فلنگ بستن ، فرار کردن
فلّه ( fallah ) : فلّه
فنجن ( fenjon ) : فنجان
فنت ( fent ) : فن ، روش ، رمز
فند ( fand ) : ترفند ، حیله و فریب
فندبزی ین ( fand baziyan ) : گول زدن
فندق ( fendogh ) : فندق
فنر ( fenar ) : فنر
فنقلی ( fengheli ) : کوچک
فوت فنت ( fute fant ) : فوت وفن
فوضول ( fuzul ) : فضول
فیروزه ( firuzah ) : فیروزه
فیریب ( firib ) : فریب
فیریب بخوردن ( firib bakhordan ) : فریب خوردن
فیریب بداین ( firib badayan ) : فریب دادن
فیس و افاده ( fiso efadah ) : نخوت و تکبر ، ناز وافاده
فیل و فنجن ( filo fenjon ) : فیل و فنجان
فیلیلن ( fililon ) : نام چشمه ای در بالابا
فیرینی ( firini ) : فرنی

 

FacebookTwitter
نظر (2)
  • morteza labbafi

    فرشتُگ = کلمه ی تحبیب ( و نه تصغیر) برای بچه های کوچک دوست داشتنی و زیبا
    در گویش برگ جهانی یک کاف تصغیر داریم مثل قاشقک ، جویک ، خونه کک ( خانه ی کوچک ) ، هسمونک ( اوسانه ی کوچک ) و ... و همچنین گاف تحبیب مثل : بچُگ ( بچه ی دوست داشتی ) ، شوهرَگ ، آبجیَگ ، جی جیَگ ، دستُگ و ....
    تفاوت کاف تصغیر و گاف تحبیب در گویش برگ جهانی بحث گسترده ای را می طلبد که طبق معمول اگر عمری باقی بود ...

  • ا.ا.

    فاطمه به سکون ط به همان مفهوم نامی برای دختران


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109