روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: طوایف برگ جهان طایفه اثباتی تبار نامه خاندان اثباتی


تبار نامه خاندان اثباتی

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 15
ضعیفعالی 

متن حاضر توسط آقای محمد تقی اثباتی تهیه شد. ایشان در پاسخ به در خواست جمعی از اعضای سایت که خواسته بودیم در مورد طایفه اثباتی مطلب بنویسند اظهار کردند مشکل وقت و تایپ دارند. ما به ایشان (و در همین جا به سایر دوستان) قول همکاری برای تایپ مطالبشان را دادیم. ایشان در مدتی که ایران بودند به وعده خود عمل کردند و تبار نامه حاضر را تدوین نمودند. این تبار نامه اگرچه همه خانواده های اثباتی را پوشش نمی دهد اما یکی از وسیعترین شاخه های این خانواده را به خوبی پوشش می دهد. بخشهایی از این تبار نامه را آقای اثباتی با اظهار بی اطلاعی رها کرده اند. تصور من این است که به کمک سایر خانواده های اثباتی شاید بتوان این بخشها را کامل کرد و سایر بستگان خانواده بزرگ اثباتی را به این نقاط رها شده متصل کرد.

 

من در ضمن تایپ، کمی در متن دست نویس آقای اثباتی (به زعم خودم برای سهولت بیشتر فهم ارتباط ها) دخل و تصرف کرده ام. همچنین افرادی که هم از مادر و هم از پدر در زمره خانواده اثباتی بودند در بخش خانواده پدری درج کرده ام (آقای اثباتی نمی دانستند هنوز مرد سالاری وجود دارد!) همچنین از ذکر نام افرادی که هم پدر و هم مادرشان اثباتی نیست، خودداری کرده ام، هرچند از فرزندان خانواده اثباتی تلقی شوند. به جز این ها تغییر دیگری در متن نداده ام. به این ترتیب کوشیدم 14 صفحه مطلب دست نویس آقای اثباتی را به شرح زیر خلاصه کنم. امیدوارم آقای اثباتی این خطاها را ببخشند.

علی اکبر لبافی

حاج محمد تقی

شروع تبار نامه خانواده اثباتی از حاج محمد تقی است. پسر حاج محمد تقی، حاج زین العابدین نام داشت. اطلاعی از سایر فرزندان حاج محمد تقی ندارم.

حاج زین العابدین سه فرزند پسر داشت به نامهای مهدیقلی، اسماعیل بیک و محمدتقی ملقب به ظل السلطان. اما از فرزندان محمدتقی (ظل السلطان) اطلاعی ندارم. به این ترتیب ادامه نسل را در دو شاخه مطرح می کنم:

 • شاخه اول: فرزندان حاج مهدیقلی
 • شاخه دوم: فرزندان اسماعیل بیک

شاخه اول: حاج مهدیقلی

حاج مهدیقلی دو همسر داشت. از همسر نخست (اهل لواسان بزرگ) صاحب فرزند پسری (به نام حاج حمزه) می شود. از همسر دوم دو پسر به نامهای حسن و عابدین می شود که آنان نیز هرکدام صاحب دو دختر می شوند و باز اطلاع دیگری از نسل حسن و عابدین ندارم. به این ترتیب ادامه نسل حاج مهدیقلی به حاج حمزه مربوط می شود.

فرزندان حاج حمزه

حاج حمزه صاحب دو فرزند یکی پسر و یکی دختر می شود. پسر او معروف به کربلایی علی اصغر و دخترش به نام جان بی بی. جان بی بی همسر آقا محمد فرزند اسماعیل بیک (شاخه دوم) می شود. به این ترتیب نسل جان بی بی در شاخه دوم و ذیل فرزندان آقا محمد ارایه می گردد.

فرزندان کربلایی علی اصغر

همسر کربلایی علی اصغر عزت بیگم نام داشت. فرزندان این دو عبارتند از:

 1. محمدحسین (داش حسین)
 2. صدیقه (ملاباجی)
 3. فاطمه
 4. محمدحسن
 5. ربابه
 6. محمدعلی
 • محمد حسین: محمد حسین با خانم جان دختر عزت حاج ربیع درزی از خانواده پلویی (به طایفه پلویی مراجعه شود) ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از: زهرا، عذرا، حلیمه، محمد مهدی.

الف - زهرا: با علی فرزند قربان پلویی ازدواج می کند و صاحب فرزندانی به نامهای اعظم، قاسم، مجتبی، نرگس، اکرم، مریم، احمد و محسن می شود.

ب - عذرا: با محمد فرزند مشهدی اسماعیل (پسر عمه خود) از شاخه دوم ازدواج می کند. برای فرزندان به شاخه دوم مراجعه کنید.

ج - حلیمه: با حسین فرزند قنبر ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از محمدرضا، عباس، مرضیه

د - محمد مهدی: با محبوبه عطایی فرزند حسن ازدواج می کند. فرزندانشان شادی (فاطمه) و شیما هستند.

 • صدیقه: وی با محمد اسماعیل (مشد اسماعیل) پسر آقا محمد از شاخه دوم ازدواج می کند. فرزندان آنها عبارتند از: هاجر، کبری، بتول، زینب، نرگس، محترم، محمد. برای جزییات بیشتر به شاخه دوم مراجعه شود.
 • فاطمه: همسر آقا حسنعلی فرزند کریم از شاخه دوم شد و فرزندانشان علی اکبر و عباس بودند. برای جزییات بیشتر به شاخه دوم مراجعه شود.
 • محمدحسن: وی با حمیده دختر علی اوسط (یا علی اسود) ازدواج می کند. آمنه (مهری) تنها فرزندشان است. محمد حسن در جوانی در اثر عارضه دل درد (پاره شدن آپاندیسیت) در روستای افجه درگذشت.

آمنه با علی اکبر اثباتی فرزند خلیل ازدواج کرد. فرزندانشان قاسم، رضا، حسن، منصوره و سهیلا هستند.

قاسم با گلی ازدواج می کند. فرزندانشان هانیه و هومن است.

رضا با لیلا ازدواج کرد و از وی صاحب دختری به نام الهام شد.

حسن با فرحناز ازدواج کرد و ایمان و محمد و ؟ فرزندانشان هستند.

منصوره با محمد ازدواج کرد و ساره و سمانه و سمیرا حاصل این ازدواج هستند.

سهیلا با عبدالله ازدواج کرد. امیرحسین و سحر فرزندان آنها هستند.

 • ربابه: همسر سید حسن میرشریف فرزند سید آقا اهل روستای افجه شد. فرزندانشان عبارتند از مرضیه، عبدالحسین، ابوالقاسم، راضیه، سکینه، ابوتراب. راضیه در نوجوانی درگذشت و ابوتراب در جنگ شهید شد.

الف - مرضیه با رحمان اسماعیلی ازدواج کرد. فرزندانشان ملک، منصوره، رحیم، محسن و فاطمه هستند. رحیم در جنگ شهید شد.

ب - عبدالحسین با اشرف السادات ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از محمدرضا، علیرضا، زهرا، سارا، فاطمه (نازی)، حمیدرضا، عبدالرضا.

ج - ابوالقاسم با فخرالسادات ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از عاتکه، راحله، عطیه، انسیه.

د - سکینه با پسرعموی خود جلال میرشریف ازدواج کرد و فرزندانشان خلیل، ابراهیم، حامد، مریم، لاله است. سیدخلیل در جنگ شهید شد.

ه - ابوتراب با فاطمه ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام مهدی شد. ابوتراب در جنگ شهید شد.

 • محمدعلی: وی ابتدا با سکینه دختر مشهدی خیرالله لبافی ازدواج کرد و صاحب فرزندانی به نامهای آدم، حوا، راضیه، محمدتقی، محمدنبی، خدیجه و محمدباقر شد. آدم در نوزادی و باقر در یک و نیم سالگی و محمدنبی و خدیجه نیز در هشت - نه سالگی از دنیا رفتند. سکینه نیز همزمان با تولد باقر از دنیا رفت. محمدعلی پس از این واقعه با مولود شاهانی ازدواج کرد و صاحب دختری شد که صفورا نام گرفت. این پیوند زود از هم گسیخته می شود و صفورا نیز در یک و نیم سالگی در گذشت. یک سال بعد محمدعلی با ام البنین (ربابه) فرزند مشهدی صفرعلی اثباتی ازدواج می کند و صاحب فرزندانی به نامهای علیرضا، عبدالرضا (عبدالله)، مریم (عالیه)، صغری (فاطمه)، کبری (لیلا) و محمد حسن (حمید) شد. سه فرزند نیز به نامهای راحله و صغری و جعفر در کودکی و نوزادی از دنیا می روند. عبدالرضا در جنگ شهید شد.

الف - حوا با علی اثباتی (شیخ علی آقا) فرزند مشهدی محمدآقا ازدواج کرد. فرزندانشان رحمت الله، سکینه (زهره)، نرگس، غلامرضا، مریم و جواد هستند. رحمت الله فوت شد. سکینه ازدواج نکرده است. نرگس با احمد حضوری ازدواج کرد که علی اکبر و نسرین فرزندانشان هستند. غلامرضا با زهره ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام فاطمه شدند. سپس غلامرضا در جنگ شهید شد. مریم با عبدالرضا پورذهبی ازدواج کرد و فرزندانشان زینب و محمدصادق و محسن هستند. جواد با سپیده ازدواج کرد و فرزندی ندارند.

ب - راضیه با ابوالقاسم لاری فرزند اکبر اهل افجه ازدواج کرد. فرزندانشان فاطمه، باقر، ربابه، حسن، روح الله است. باقر و روح الله از دنیا رفته اند.

ج - محمدتقی با پروین افتخاری ازدواج کرد و دو پسر به نامهای علی و سعید دارند. علی با مارته (اهل نروژ) ازدواج کرد و فرزندی ندارند.

د - علیرضا با نرمین ستارزاده ازدواج کرد. فرزندانشان نیلوفر و نسترن هستند.

ه - مریم با علی افلاطونیان ازدواج کرد. فرزندانشان سمیه و سمیرا هستند. سمیه با مهیار ازدواج کرده و فرزندی ندارند. سمیرا نامزد میثم است.

و - صغری (فاطمه) با علی میرسلیمانی ازدواج کرد. امیرحسین و مریم فرزندانشان هستند.

ز - محمدحسن (حمید) با شادی شهپر ازدواج کرده است.

شاخه دوم: اسماعیل بیک

اسماعیل بیک سه پسر به نامهای حاجی آقا (متولد روز عید قربان)، هاشم و آقا محمد می شود. به این ترتیب این شاخه را می توان به سه زیر شاخه فرزندان حاجی آقا، فرزندان هاشم و فرزندان آقا محمد تقسیم کرد. هاشم فرزند پسر نداشت (این نظر آقای اثباتی به احتمال قوی اشتباه است. من احتمال می دهم هاشم پدر حسن باشد. فرزندان حسن هم اکنون در قید حیات هستند. البته این نظریه را باید دنبال کرد). به این ترتیب دو زیر شاخه به شرح زیر ارایه می شود:

زیر شاخه اول: فرزندان حاجی آقا و کریم

حاجی آقا یک پسر به نام کریم داشت. وی صاحب دو پسر به نامهای حسنعلی و حسین می شود.

فرزندان حسنعلی

حسنعلی معروف به آقا حسنعلی با فاطمه دختر کربلایی علی اصغر از شاخه اول ازدواج می کند. آنها دو پسر به نامهای علی اکبر و عباس داشتند.

 • علی اکبر: وی با لعیا لبافی فرزند حاج علی اکبر ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از ابراهیم، اسماعیل، علی اصغر، منور (زهرا)، هما، نیره (الهه)، فرشته، فرح، بهاره (ارمغان)

الف - ابراهیم با ویدا ازدواج کرد و بنیامین، کریم، مهدی و زینب فرزندانشان هستند.

ب - زهرا با فریدون لبافی فرزند حجت ازدواج می کند و میترا و مهتاب فرزندانشان هستند.

ج - هما با حسین فرید افشین فرزند حسن ازدواج می کند و فرزندانشان فریبرز و ؟ هستند.

د - فرشته با اسماعیل (یدالله) لبافی فرزند ابراهیم ازدواج می کند و فاطمه و محمد صادق فرزندانشان هستند.

از سایرین اطلاعی ندارم.

 • عباس: او با کبری کوشکستانی فرزند علی اوسط ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از نجمه، طاهره، غلامحسین، غلامعلی، غلامرضا، مجتبی، مرتضی و مصطفی.

فرزندان حسین

مشهدی حسین ابتدا با مولود پلویی فرزند خلیل ازدواج می کند. فرزندانشان غلامحسن، غلامعلی (حاجی)، صغری، خانم بی بی و کبری است. مولود در جوانی درگذشت و پس از آن مشهدی حسین با خانم اثباتی دختر مشهدی ربیع و بیوه حبیب ازدواج می کند و از وی صاحب فرزندی نمی شود.

 • غلامحسن: وی با محترم عاجزی فرزند علی اکبر ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از افسر، کاظم، قاسم، مسعود، ناصر، اعظم و محسن. کاظم در سانحه ای درگذشت و یادگار او یاسر در قید حیات است.
 • غلامعلی (حاجی): او با معصومه شاهانی فرزند عزت الله ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از علی اکبر، مریم، فرهاد و الهه.
 • صغری: او با داود طوسی فرزند آقا حسین ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از حمید، مجید، سعید، عشرت و عفت.
 • خانم بی بی: وی با رضاعلی کوشکستانی فرزند علی بابا ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از اکرم، فاطمه، ملوک، زهرا، رضا و ؟ (پسری دیگر)
 • کبری: او با آیت جان نثاری فرزند رجب ازدواج کرد. فرزندانشان ناهید...

زیرشاخه دوم: فرزندان آقا محمد و محمد اسماعیل

آقا محمد با جان بی بی اثباتی فرزند حاج حمزه ازدواج می کند. آنها دارای یک فرزند به نام محمد اسماعیل بودند. (توضیحی در مورد سایر فرزندان آقا محمد وجود ندارد.)

محمد اسماعیل با دختر دایی خود، صدیقه (ملاباجی) اثباتی فرزند کربلایی علی اصغر از شاخه اول ازدواج می کند. فرزندان آنها عبارتنداز: هاجر، کبری، بتول، زینب، نرگس، محترم و محمد.

 • هاجر: وی با محمد ربیع لبافی فرزند رحمت الله ازدواج می کند و پس از پانزده ماه از دنیا می روند.
 • کبری: او ابتدا با علی احمد پسر ملا محمد علی لبافی ازدواج می کند و صاحب دو فرزند می شود. فرزندان او و سپس علی احمد از دنیا می روند. پس از آن کبری با علی اصغر لبافی فرزند سلمان ازدواج می کند و صاحب فرزندانی به نامهای مریم و منور می شوند.

الف - مریم با حسین ازدواج کرد و صاحب فرزندانی به نامهای علیرضا، مهدی، حمید و مجید شدند.

ب - منور با صدرالله پلویی فرزند عبدالله ازدواج کرد و صاحب فرزندانی به نامهای ؟ شدند.

 • بتول: بتول پس از درگذشت کبری - خواهرش - همسر علی اصغر لبافی - شوهر خواهرش - می شود. از آنها فرزندی باقی نماند.
 • زینب: با شعبان لاری اهل افجه ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از رضا، مرتضی، مهدی، حسن، مهری (فاطمه) و معصومه.
 • نرگس: او با اسدالله کوشکستانی فرزند علیقلی ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از حسین، محسن (ابوالفضل)، حسن و نیره.
 • محترم: وی با موسی لاری فرزند رحیم اهل افجه ازدواج کرد. فرزندانشان عبارتند از: زهرا، فاطمه، سمیرا، سارا، حسین و ناصر. حسین از دنیا رفته است.
 • محمد: وی تنها پسر محمد اسماعیل و صدیقه است. او با عذرا دختر دایی خود فرزند محمد حسین از شاخه اول ازدواج می کند. فرزندانشان عبارتند از مسعود (ابوالفضل)، سعید و طاهره.

الف - سعید با الهام ازدواج کرده است و سه فرزند دارند. دو قلوهایی به نامهای سجاد و ایمان و نیز دختری به نام هانیه.

 

FacebookTwitter
نظر (165)
 • ا.ا.  - فرزندان مرحوم علی اکبر اثباتی فرزند آ حسنعلی

  با سلام و تشکر از آقای محمد تقی اثباتی همین طور آقای لبافی که بخشی از زحمت کار به دوش ایشان بود.
  قسمت هایی از این شجره نامه را که مربوط به خانواده خودم می شود اصلاح و کامل می کنم.
  نکته1 : درباره فرزندان علی اکبر اثباتی فرزند آحسنعلی افراد به ترتیب تولد ذکر شده اند.
  نکته 2: اسامی شناسنامه ای به عنوان اسامی اصلی ذکر شده و اسامی داخل پرانتز اسامی است که افراد به آن شهره اند.
  زهرا (منیر- برگجهانی های سالخورده به ایشان منور می گویند !!!! ) : با شادروان فریدون لبافی فرزند حجت الله ازدواج کرد. دارای دو فرزند دختر به نام های میترا و مهتا ( در متن اصلی به اشتباه مهتاب آمده است) هستند.
  منور(هما) : همسر حسین فرید افشین فرزند حسن . دارای دو فرزند به نام های فرزاد و فریبرز.
  فرزاد با بهاران ازدواج کرده است.
  ابراهیم : با نرگس( ویدا ) عارفی مقدم ازدواج کرده و دارای چهار فرزند به نام های بنیامین(ابوالفضل) ، کریم، محمد مهدی ( در متن به اشتباه مهدی ذکر شده است ) و زینب(لیدا ) است.
  بنیامین با سمیرا و کریم با سیما ازدواج کرده است.
  اسماعیل با شمسی اسدی ازدواج کرده و صاحب دختری به نام زهرا(دیبا) است.
  علی اصغر با نرگس محبی ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نام های نسرین و امیرحسین است.
  الهه(نیره ) : با مجتبی مهرابیان ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نام های مریم و علیرضا است.
  فرشته با یدالله (اسماعیل ) لبافی فرزند ابراهیم ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نام های فاطمه و محمد صادق است.
  فرحناز ( در متن به اشتباه فرح ذکر شده است) با فرزاد مظفری ازدواج کرده و دارای دختری به نام یلدا است.
  ارمغان(بهاره ) با یدالله ظریف شاهسون ازدواج کرده و دارای سه فرزند به نام های پونه، پانته آ و پدیده است.
  علی اکبر اثباتی و لعیا لبافی دو فرزند دختر دیگر نیز به نام های ملک و فرزانه داشتند که در چهارماهگی و یک و نیم سالگی درگذشتند. ( فرزندان شماره یک و سه از نظر تولد)

 • ا.ا.  - تشکر و خواهش از آقای اثباتی

  آقای اثباتی
  بار دیگه خدمت شما سلام عرض می کنم. راستش خواهشی داشتم گفتم شاید شما بتونید کمکم کنید . اول از همه خودم را معرفی می کنم من فرزند علی اکبر اثباتی پسر عمه شما هستم .متاسفانه خانواده ما هیچ عکسی از مرحوم آحسنعلی اثباتی فرزند کریم ندارد اما مادرم همیشه و از سال ها قبل می گفت تنها کسی که ممکن است عکس پدربزرگتان را داشته باشد آقای محمدتقی اثباتی است. خیلی خوشحال خواهم شد اگر در میان عکس های قدیمی تان عکسی از ایشان دارید از طریق همین سایت که پیوند خوبی بین خانواده ها شده آن را در اختیار ما قرار بدهید.
  عکس کربلایی علی اصغر که خودش یک شاهکار بود . حتی یک درصد هم امکان نمی دادم عکسی از ایشان وجود داشته باشد.
  ارمغان اثباتی فرزند علی اکبر آحسنعلی کریم

 • Esmaeil Esbati

  Bahareh Jan,
  That was so kind of you, I am looking to find the answer to the gap starting from the first paragraph .
  Thanks to cousin Mohammad Taghi and engineer Ali Akbar and on top of the all Mr M.F.A.

 • محمود فیض آبادی

  آقای اثباتی ممنون که این مطلب را آماده و برای ما ارسال کردید و تشکر از مهندس علی اکبر عزیز که زحمت هماهنگی گرفتن این متن، تایپ و... را انجام دادن تا این متن بتونه در سایت منتشر بشه
  ارمغان خانم، قسمت هایی که شما اشاره کردید بعد از جمع بندی کلی در متن لحاظ میشه
  ممنون

 • امین طوسی

  سلام
  آقای اثباتی و مهندس لبافی خسته نباشید.
  من تقریبا افراد متن بالا را نمیشناسم (حداقل از روی نام). جز یک مورد، پس لطفا نام خانمها مریم و اشرف را به فرزندان خانم ضغری اثباتی همسر داود طوسی اضافه کنید.

 • sonia esbati

  آقای اثباتی خیلی ممنون. فقط خیلی دلم می خواست بدونم خانواده محمود اثباتی به کدو شاخه وصل میشن.

 • saied esbati

  با تشکر از آقای اثباتی و همینطور علی اکبر
  بنظر میرسه این دو شاخه ای که آقای اثباتی شرح داده اند به شاخه ما مربوط نمیشه و شاید ما در سمتی باشیم که مربوط به محمد تقی (ظل السلطان) میباشد. چون در مطلب ایشان هیچ اشاره ای به استاد غفور اثباتی که پدر بزرگ پدر من بوده اند نمیشود.

 • saman

  با سلام و تشکر از آقایان اثباتی و لبافی
  من فکر می کنم از فرزندان مرحوم حسین کریم آخرین دختر ایشان که نامش را نمیدانم جامانده باشد البته شاید هم اشتباه کنم
  در مورد شاخه مرحوم محمود اثباتی فرزند مرحوم علی اکبر فرزند مرحوم محمود نیز فقط همین را میدانم که به شاخه مرحوم مشهدی محمدآقا (پدر مرحومان احمدآقا و علی آقا متصل هستند.

 • ا.ا.  - فرزند دختر کریم، ارتباط شاخه کربلایی علی اصغر با ا

  با سلام
  من یک سری اطلاعات نه چندان کامل به دست آورده ام که اینجا می نویسم به این امید که سایر اثباتی هایی که در این زمینه اطلاعات دارند آنها را کامل کنند.
  نکته یک : کریم علاوه بر دو فرزند ذکور آحسنعلی و حسین دارای فرزند دختری به نام معصومه بودند.
  معصومه با عبدالرحیم فرزند عبدالحمید( اثباتی ! ) ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام رقیه شد.
  رقیه با ابوالقاسم اثباتی فرزند سیف الله و عذرا ازدواج کرد که از این وصلت فاطمه به دنیا آمد. فاطمه اثباتی با ابراهیم لبافی ازدواج کرده است که یدالله ( اسماعیل ) لبافی فرزند ایشان است.
  کریم.... معصومه....رقیه( اثباتی) .....فاطمه.( اثباتی) ... یدالله لبافی + فرشته اثباتی فرزند علی اکبر....فاطمه و محمد صادق
  نا گفته نماند که ابوالقاسم چند ازدواج دیگر هم داشته که متاسفانه من اطلاع دقیقی از آن ندارم.
  ( از جمله فرزندان ابوالقاسم از همسران دیگرشان من حسین آقا و مرحوم علی آقا را می شناسم که اگر اشتباه نکنم آقا پویایی که جدیدا به سایت سر می زنند باید فرزند حسین آقا و عفت اثباتی فرزند حاج احمد آقا باشند.- شاید آقا پویا بتوانند از طریق پدر و مادرشان این شاخه را کامل و سرنخ هایی هم درباره ارتباط با خانواده استاد غفور بدهند.)
  اگر نظر آقا سامان را درباره رابطه خانواده مرحوم محمود اثباتی با خانواده مشهدی محمد آقا ( مد آقا ) پدر حاج احمد آقا و آ شیخ علی آقا اثباتی بپذیریم شاید بتوان رد آنها و اتصالشان را با شاخه اسماعیل بیک هم پیدا کرد چون ظاهرا مشهدی محمد آقا پسر دایی ( یا دایی !!! ) آحسنعلی بوده است. یعنی پدر مشهدی محمد آقا و همسر کریم خواهر و برادر بوده اند.!!!!!!!!!!!!!!
  خیلی پیچیده است . ازدواج های درون فامیلی سبب شده این تبارنامه خیلی پیچ در پیچ بشود.
  نکته دو : درباره خانواده استاد غفور متاسفانه من از دو منبع سوال کردم اطلاعاتی نداشتند اما هر دو معتقد بودند خانواده استاد غفور ( به زعم یکی از منابع همسر استاد غفور ) با عزت همسر کربلایی علی اصغر که شاهانی بوده نسبت فامیلی و رفت و آمد داشته اند.
  نکته سه : همان طور که آقا سامان اشاره کردند حسین فرزند کریم از همسر دوم خود مرحوم " خانم " دارای دو فرزند به نام های فرزانه و نرگس شدند که فرزانه همسر مجتبی اثباتی فرزند صفرعلی و نرگس همسر ... پسر یحیی طوسی هستند.

 • ا.ا.

  :whistle:

 • امین طوسی

  سلام خانم اثباتی
  خانم نرگس اثباتی فرزند حسین همسر محمد پسر دوم حاج یحیی طوسی هستند.

 • Esmaeil Esbati

  اینکه در زمینی به وسعت یک روستا شجره نامه یک طایفه اینقدر پیچیده میشود - در خصوص شاخه مفقوده ظل السلطان اگر مرحوم استاد غفور به این شاخه متصل شود معما حل میشود در غیر اینصورت شجره نامه-تبارنامه- باید کمی عقبتر رود تا بالاخره به سربداران خراسان برسیم - چون جکایت مرحوم محمود اثباتی را مرحوم پدرم هم از قول ایشان برای ما نقل میکرد و ما قبول کرده بودیم.

 • اصغر

  با سلام
  از فرزندان غلامحسن اثباتی فرزند حسین، آقایان منصور و مسعود جا افتاده اند.

 • saied esbati

  با سلام
  در رابطه با نظر آقا سامان باید بگویم که مرحوم علی اکبر پدر بزرگ نت فرزند استاد غفور بوده اند. استاد غفور تا آنجا که من میدانم دو فرزند پسر بنامهای علی اکبر و علی اصغر و دو دختر بنامهای بلقیس و آمنه داشتند. بلقیس با فردی از طایفه جان نثاری و آمنه با مشکات الممالک ازدواج کردند.
  علی اکبر با خانمی بنام آمنه ازدواج کرد ودر ازدواج دوم با خانم رقیه از اهالی آمل ازدواج کرد. علی اصغر هم دو بار ازدواج کردند.
  بنظر من برای حل این معما باید جای حاج عبدالعظیم و عبدالحمید اثباتی را که پسر عموی علی اکبر و علی اصغر ودر ضمن برادران آمنه همسر اول علی اکبر اثباتی بودند مشخص کنیم. همینجوری پیش بریم با توجه به روایتهای مبتنی بر ارتباط طایفه اثباتی با سربداران خراسان میترسم سز از سمرقند و بخارا در بیاوریم.

 • saied esbati

  با عرض معذرت از طایفه اثباتی از ۲ غلط املایی

 • saied esbati

  برای بار دوم معذرت
  مرحوم علی اکبر اثباتی در ازدواج اول خود با دختر عموی خود بتول ازدواج کردند. واقعیتش از بس اسامی اکبر و اصغر و امثالهم را خواندم قاطی کردم.

 • محمود فیض آبادی

  من که کلاً هنگ کردم. خیلی پیچ در پیچ شد :S

 • ا.ا.

  با سلام خدمت جناب آقای سعید اثباتی
  ببینید من با کنار هم گذاشتن اطلاعاتی که شما داده اید و اطلاعاتی که آقای محسن اثباتی در ذیل مقاله اشرافزاده ای در برگجهان داده اند به این نتایج رسیده ام ولی چون واقعا پیچ در پیچ است آخرش یک خلاصه هم داده ام.
  یک ) اگر بتول همسر میرزا علی اکبر دختر عبدالمحمد باشد پس بتول خواهر عبدالحمید، عبدالعظیم و عبدالرحیم است.
  و اگر دختر عموی میرزا علی اکبر بوده بنابراین عبدالمحمد پدربتول عموی میرزا علی اکبر بوده : در نتیجه عبدالمحمد و استاد غفور برادر بوده اند.
  حالا کافی است پدر استاد غفور و عبدالمحمد را پیدا کنیم که شاید نوادگان عبدالمحمد بدانند و بتوانند کمک کنند.
  دو) آقای محسن اثباتی فرموده بودند که همسر کربلایی علی اصغر خاله میرزا علی اکبر بوده . بنابراین مادر میرزا علی اکبر و عزت بیگم همسر کربلایی علی اصغر که قطعا شاهانی بوده و به قول و گفته آقای محسن اثباتی خاله زینبی که ساکن سرچشمه تهران بوده سه خواهر بوده اند.
  سه ) به گفته آقای محسن اثباتی استاد غفور پنج فرزند داشته اند: علی اکبر، علی اصغر، بلقیس، آمنه و یوخابه زن مش اباذر از خانواده کربلایی حسن

  خلاصه آن چه گفته شد:
  پدر ( نامش را نمی دانیم) ...فرزندان( استاد غفور و عبدالمحمد)
  استاد غفور....فرزندان( علی اکبر، علی اصغر، آمنه ، بلقیس و یوخابه )
  عبدالمحمد.... فرزندان ( عبدالرحیم، عبدالحمید، عبدالعظیم و بتول )
  علی اکبر + بتول ( دختر عمو پسر عمو)
  پدر ( شاهانی- نامش را نمی دانیم ) ...فرزندان: دختر ( همسر استاد غفور و مادر علی اکبر) ، عزت بیگم ( همسر کربلایی علی اصغر و مادر محمد حسین ومحمد علی و دیگران...) و خاله زینب ( ساکن سرچشمه)

  خیلی پیچ در پیچ شد ببخشید

 • ا.ا.

  تصحیح یک اشتباه
  ببخشید اون قدر اسم ها شبیه است اشتباه کردم:
  معصومه دختر کریم با عبدالرحیم پسر عبدالمحمد ازدواج کرده که اشتباه نوشته بودم پسر عبدالحمید.

 • saied esbati

  با تشکر از خانم ارمغان اثباتی
  من فکر میکنم از سه راه ما ممکن است بتوانیم حلقه گمشده را پیدا کنیم
  ۱- از طریق تماس با خانم فاطمه اثباتی همسر ابراهیم لبافی و یا پسرشان اسماعیل. یادمه آقا ابراهیم در سرچشمه تهران مغازه خشکبار فروشی داشتند و من پسرشان اسماعیل در کودکی همبازی بودیم.
  ۲- تماس با آقای منوجهر اثباتی فرزند علی اصغر اثباتی که پسر عموی پدر من هستند و یادم هست مسئول حمام سرده بودند.
  ۳- تماس با أقای عبدالرزاق اثباتی که پدر امیر اثباتی (فیلمساز) هستند.
  این سه نفر به نظر من همگی جزو حلقه گمشده هستند.

 • علی اکبر لبافی

  به فهرست آقا سعید می توان فرزندان مرحوم صفرعلی، محمدابراهیم عبدالرحیم، حسن هاشم، و احمدآقا مش مدآقا را اضافه کرد. این افراد هم جزو حلقه های گم شده اند.
  ضمنا آقا سعید من یک سال است که التماس می کنم کسی یک نشانی از امیر اثباتی به من بدهد. حالا که ایشان را پیدا کرده ام تازه می فرمایید ایشان پسر عبدالرزاق هستند :D
  من تلفن تماس عبدالرزاق را دارم. قصد دارم به همین منظور( یافتن رگ وریشه اثباتی ها) به دیدارش بروم :unde: اگرخداخواهد.

 • saied esbati

  سلام به علی اکبر عزیز
  آّخر عزیز دل برادر من فکر نمیکردم که شما نام پدر امیر را نمیدانید.
  مگر در مصاحبه ای که اخیرا با امیر داشتید از پدر ایشان نپرسیدید؟
  من فکر کنم برای ترسیم درخت فامیلی اثباتی باید چندتا درخت را بهم پیوند بزنیم.

 • Esmaeil Esbati

  حقک عزیز - نام پدر بزرگ امیرحسین اثباتی- اسماعیل اثباتی و مادر بزرگشان روح الامین است من هم با نظر آقا سعید موافقم یا باید درخت ها را بهم گره زد و یا تست دی ان ای داد

 • Esmaeil Esbati

  مرحوم حسینقلی اثباتی ساکن شمیران و مرحوم علی اکبر اثباتی ساکن اراج از کدامین شاخه بودند

 • saied esbati

  آقا اسماعیل عزیز جان من بی خیال شو. اجازه بده اول تکلیف کسانی که در برگجون بوده و هستند معلوم کنیم اگر فرصتی بود میریم سراغ این آقایان.
  ممکن است در بین اثباتی ها عده ای هم تبعید شده باشند که در صورت اثبات این مسئله ویچیدگی قضیه بیشتر شده و باید به سوالات زیادی پاسخ داده شود.

 • ا.ا.

  با سلام
  من با استفاده از مقاله تاریخ درگذشتگان نوشته مهندس علی اکبر لبافی به چند نام جدید در میان طایفه اثباتی رسیدم که شاید این ها هم جزو همان حلقه های گم شده باشند.
  مرحومان علی اکبر اثباتی فرزند خلیل متولد چهار وفات شصت
  اسماعیل اثباتی فرزند روح الامین 1262- 44
  ام السلمه فرزند محمد طاهر
  رقیه خاتون فرزند علی اصغر 1296- 76
  علی محمود فرزند علی اکبر1304- 74
  علی اکبر فرزند روح الامین 1269-
  حدسیات من این است که اسماعیل فرزند روح الامین پدر آقای عبدالرزاق اثباتی و ام السلمه فرزند محمدطاهر مادر آقای عبدالرزاق باشند.
  به هر صورت من نمی دانم مرحومان خلیل و روح الامین و محمدطاهر و این علی اصغر دوم فرزندان چه کسانی بوده اند.
  نکته بعدی این که من یک علی اکبر اثباتی هم می شناختم که شوهر خاله مادر من بود. به عبارتی این مرحوم علی اکبر با دختر عبدالله فرزند ربیع طوسی ازدواج کرده بود. آنها ساکن اراج از روستاهای نزدیک تهران بودند. ( من نمی دانم آیا این علی اکبر در برگجهان دفن شده یا خیر یا فرزند چه کسی بوده)
  یکی هم مرحوم حسینقلی اثباتی است که از قدیم در شمیران مغازه داشتند و فرزندشان عباس اثباتی و.... هستند. متاسفانه من نمی دانم ایشان هم در کجای طایفه اثباتی جا می گیرند .حتی نمی دانم نام پدر حسینقلی چه بود. ایشان هم خویشاوندی به نسبت دوری با خانواده مادری من داشته اند ( ظاهرا حسینقلی اثباتی پسرعمه مادر من بوده که در این حالت مرحوم حسینقلی هم باید نوه کربلایی حسینعلی لبافی باشد. ... البته در این مورد هم مطمئن نیستم و باید بپرسم)


 • ا.ا.

  با عرض پوزش از سوالات تکراری
  متنم رو بیرون از این محیط تایپ کرده بودم و ندیده بودم که برادر اسماعیل هم اونها رو مطرح کرده اند.
  دل به دل راه داره داداش اسماعیل :afro:
  جناب سعید اثباتی این قضیه اثباتی ها تمومی نداره انگاری .... ولی ما بالاخره کشفش می کنیم :)

 • علی اکبر لبافی

  آقا سعید عزیز، من در مصاحبه با امیرحسین البته که نام پدرش را پرسیدم. ولی دیگر چه فایده. من اگر می دانستم پسر عبدالرزاق است لازم نبود یک سال دنبالش بگردم چون دسترسی به پدرش برای یافتن امیر حسین ساده تر و سریعتر بود. اما آقا اسماعیل همان طور که ارمغان خانم گفته اند ممکن است نام پدر بزرگ امیرحسین اسماعیل باشد. من چون به یکی دو نفر دیگر قول داده ام سراغشان بروم، رفتن خدمت عبدالرزاق را گذاشته ام برای وقتی دیگر...
  امیرحسین هم سراغ پسرعمو شمرانی و اراجی اش را از ما می گرفت. می دانست که آنها پسرعموهای پدرش هستند و فکر می کرد آقا سعید و سونیا خانم فرزندان آن عموهایش هستند.
  همانطور که ارمغان خانم شروع کرده اند، مراجعه به سنگ قبر که سهل است، لازم باشد نبش قبر هم می کنیم تا همه اثباتی ها را یه جوری باهم فامیل کنیم. ;)

 • Homa

  با سلام خدمت تمامی دوستان
  در پاسخ به این سوال که پدر حسین قلی شیمرانی کیست باید بگویم محمد یوسف بوده است . آقای حسین قلی شمیرانی هم یک قطعه زمین در شوراب دارند که نگهداری آن بعهده خاله بنده می باشد.
  نکته دوم: اینکه شما که دست اندر کار شده اید لطفا حسن اثباتی را هم پیدا کنید.
  روزی به اتفاق خواهرم به فروشگاه سپه نبش خیابان فاطمی رفته بودیم فرمی جهت شرکت در قرعه کشی پر کردیم آقای مسئول فروشگاه پرسید:شما با حسن اثباتی فامیل هستید خلاصه سوالهای بسیاری رد بدل کردیم در پایان مشخص شد آقای حسن اثباتی دکتر است وساکن تبریز وترک است . حالا شاید حلقه های گمشده به تبریز هم رفته اند .
  ارمغان جون لازم است به تبریز هم برویم .
  قبل از اینکه نوشته آقای لبافی را بخوانم با خود فکر کردم بهتر است که احضار روح کنیم.

 • امین طوسی

  سلام
  حالا که حرف اثباتی هاست، دو جلد کتاب دیدم مربوط به آموزش خط تحریری و نستعلیق چاپ سال 72 و 73، تالیف آقای محمد حسن اثباتی، کسی از این آقای اثباتی اطلاعی داره؟

 • محمود فیض آبادی

  به نظر من در حال حاضر دامنه این کار خیلی گسترده شده است و هر اثباتی، اثباتی مورد نظر ما نیست!
  با یک جستجو به تعداد زیادی اثباتی برخورد خواهید کرد که از همه قشر و شغل و... هستند.
  به عنوان مثال در سراسر ایران 23 فیض آباد وجود دارد که نام فامیل اکثر آنان نیز فیض آبادی است! و برای اثباتی ها نیز باید به این صورت باشد. همین طور که برای لبافی ها نیز به همین صورت است. لبافی هایی وجود دارند که اصلاً نسل در نسل اسم برگجهان را هم نشنیده اند.
  نظر شخصی بنده این است که اگر بخواهیم جسته و گریخته به دنبال اثباتی های حلقه های گمشده بگردیم به جایی نخواهیم رسید.
  باید یک سر نخ را پیدا کرد تا بتوان به نوبت گره ها را باز کرد.

 • ا.ا.

  قابل توجه آقای امین طوسی
  محمدحسن اثباتی فرزند علی اکبر پسر خلیل و مهری خانم است. مهری خودش دختر محمدحسن دختر کربلایی علی اصغر است. .
  در ضمن مرسی از مواردی که درباره فرزندان مرحوم حسین کریم تذکر داده بودید.
  آقا محمود ما از پا نمی نشینیم. دوستان هم که اعلام همکاری کرده اند. احضار روح، نبش قبر ، آزمایش دی ان ای یا هر کار دیگه ای لازم باشه انجام می دیم. :D

 • Esmaeil Esbati

  ظاهرا نام فامیل اثباتی علیرغم سادگی اش چندان در ایران رایج نیست و تا جاییکه من برخورد داشته ام عموما مربوط به همین طایفه سربداران برگجهان است
  سالان قبل جمعی از فامیل های سببی ما که در اصل کرمانی هستند فامیل خود را به اثباتی تغییر دادند که قبلا در همی سایت تدکر داده شد.
  شاید یکی از روشهای دیگر بررسی جغرافیایی سربداران برگجهان باشد یعنی اگر در روی نقشه برگجهان محل اقامت و باغات هر طایفه را ترسیم نماید میتوان به نوعی به حل این معما دست یافت مثلا من فکر میکنم سربداران عموما در سرده و از دربزینعلی تا روبروی تکیه ساکن بوده اند که از حیاط استاد غفوری تا حیاط اسماعیل بیگ و حیاط کربلایی علی اصغر و بهمین ترتیب ...اگر اینکار بطور شماتیک نشانداده شود شاید بتوان به حل معما کمک کرد یکی دیگر از راها بررسی اسناد تاریخی میباشد که نزد بعضی از افراد وجود دارد - ما میخواهیم ببینیم بالاخره استاد حسن جوری با چه هیبت و هییتی در این روستا ساکن شد.

 • Homa

  سلام به دوستان خوبم
  من با نظر خانم ارمغان در مورد محمد حسن خطاط موافقم وصحت موضوع را تایید می کنم. واما
  روزی فرزندم از دانشگاه تهران کتاب بدست . به منزل امد وگفت: مامان خانم زینت اثباتی را می شناسی ؟ آیا فامیل شماست؟ این کتاب را نوشته است.
  به او گفتم هر کجا نام اثباتی دیدی فامیل من است شک نکن
  با تشکر

 • علی اکبر لبافی

  محمود خان
  به شما اثبات شد که نظریه تان اشتباه است؟ من هم از روی تعداد افرادی که در برگجهان به خاک سپرده شده اند قضاوت کرده ام که طایفه اثباتی ها رتبه سوم (؟)را دارند و بعد از مجاوری و لبافی که طایفه های کوچکتری هستند قرار می گیرند. اکنون متوجه شده ام اینطور نیست و اثباتی ها خانواده گسترده تری هستند و اما زودتر از برگجهان به جاهای دیگر از جمله تهران وشمران و... نروژ و انگلستان و...کوچیده اند.

 • سحورا اثباتی

  خلیل اثباتی که ازش نام برده شده 3 تا فرزند دیگه هم داره. اونا کجای این ماجرا قرار دارند؟

 • ا.ا.

  سحورا خانم سلام و خیر مقدم برای عضویت در سایت
  اگر شما اطلاعاتی درباره اونها دارید بفرمائید یا اسامی اونها رو بنویسید. من به شخصه چیزی از خانواده مرحوم خلیل نمی دونم اما شاید بتونیم به کمک دوستان این حلقه های گمشده را پیدا کنیم

 • ا.ا.

  کلا این خانواده اثباتی نکات مبهم زیاد داره... من خودم چند تا سوال اساسی دارم .
  به نظر شما چرا کربلایی علی اصغر نام فامیل اثباتی رو برای طایفه اش پیشنهاد کرد.... به نظر من همین طوری و اتفاقی نبوده... این موضوع جای کار داره... بعد از آزمایش دی ان ای باید سراغ این موضوع رفت.

 • ا.ا.  - فیس بوک

  توی فیس بوک داشتم دنبال یک اثباتی می گشتم دیدم کربلایی علی اصغر اثباتی عضو فیس بوکه :X
  اینوایتش کردم ببینم پشت قضیه کیه... :whistle:

 • امین طوسی

  سلام
  پیرو سوال خانم اثباتی در مورد چگونگی انتخاب نام فامیل اثباتی:
  اول لطفا مشخص کنید رابطه اثباتی های برگجون رو با ثبت دارهای تهران که برگجونی هستند.
  دوم شنیدم در گذشته تعداد با سوادان فامیل اثباتی تو برگجون بیشتر بوده و نوشتن نامه و سند و مدرک بیشتر به عهده افراد این فامیل بوده و همین موضوع شاید باعث انتخاب نام فامیل شده.

 • saied esbati

  با سلام به ارمغان خانم و خسته نباشید برای زحماتشان.
  مرحوم رقیه خاتون قرزند علی اصغر و نوه اوس غفور بودند ایشان با مرحوم حاج محمود (فامیلی را نمیدانم) ازدواج کردند که پسرانشان احمد و رحمت هستند احمد که زمانی در شورای ده بود و مغازه خواروبار فروشی نزدیک سرپاره دارند چند سال پیش فوت کردند.
  من هم با نظر اسماعیل در مورد اینکه فامیلی اثباتی در ایران زیاد رایج نیست موافقم.

 • saied esbati

  من اولین برگجونی که در لندن دیدم فردی است از اهالی سرده پ سالها قبال از من در لندن بوده است. البته فامیلی خود را به آذری مهر تغییر داده اما اسمش همچنان محمد است و دستی در شعر دارد بنا به گفته عمویم آقای محمد اثباتی سالها پیش این شخص قصد ترمیم مسجد سرده را داشت و میخواست نام سربداران را بر آن بگذارد. به گفنه عمویم ایشان فرزند خانمی معروف به عم غوذ کبری هستند. در تلاش هستم تا ایشان را پیدا کنم.

 • امین طوسی

  سلام آقای سعید اثباتی
  اگر حاج محمودی که گفتید همان حاج محمودی باشد که من میگم ایشان کوشکستانی هستند.
  و اگر آقای محمد آذری مهر، با آقای فتح اله آذری مهر که پس از سالها زندگی در لندن حدود شش سال پیش به ایران بازگشتند نسبت مستقیم داشته باشند از شاخه ی ثبت دارها هستند.

 • ا.ا.

  جناب سعید اثباتی
  ممنون از محبتتون. من که کاری نکردم ولی دوست دارم به کمک همه شما دوستان یک بار برای همیشه نکات مبهم خانواده اثباتی رو حل کنیم.
  درباره مادر مرحوم احمد خواربارفروش پاده مشهور به احمد مش محمود هم بله شما درست می فرمائید. اتقاقا من چند روز پیش یاد اون خانم افتاده بودم. یک خانم بسیار چابک و تکیده که با وجود سن بالاشون با سرعت سربالایی پاده به سمت سرده رو در می نوردید انگار که سوار جاروهای جادویی هری پاتر شده و داره کوئیدیچ بازی می کنه :cheer:

 • ا.ا.

  آقای امین طوسی مرسی از توضیحتون
  روی فرضیه شما تحقیق می کنم. شاید بی راه نباشه ثبت دارها و اثباتی

 • امین طوسی

  ثبت دارها و اثباتی ها، چیزی بیشتر از فرضیه است، شنیدم فامیل اثباتی قبل از اثباتی شدن دو دسته شدند، یک دسته برگجون ماندند و دسته دوم رفتند تهران. برگجونی ها شدند اثباتی و تهرانی ها شدند ثبت دار.

 • saied esbati

  با سلامآقای امین طوسی شما درست میفرمایید فتح اله و محمد آذری مهر هر دو یکنفر هستند. خبر نداشتم که ایشان به ایران برگشته اند. با این حساب من تنها برگجونی فعال در انگلیس هستم. اما گمان کنم یکی از بستگان مهندس اسماعیل اثباتی (دخترشان) هم در انگلیس هستند.

 • ا.ا.

  با سلام
  دو تا کشف جدید کردم بر اساس دو تا فرضیه که به احتمال قوی درست هست.
  من شنیدم که مشهدی محمد آقا ( معروف به مدآقا) پدر حاج احمد آقا و آشیخ علی آقا " پسر دایی" آحسنعلی فرزند کریم بوده. از طرف دیگه مرحوم مدآقا " دایی " محمد اسماعیل فرزند آقا محمد و جان بی بی بوده است.
  خوب اگر دو رابطه را روی کاغذ بیاوریم. با حل این معادله دو مجهولی می توان این طور نتیجه گرفت که :
  یک) حاج مهدیقلی علاوه بر حسن، عابدین و کربلایی علی اصغر دست کم یک دختر هم داشته که زن کریم شده.
  دو ) مد آقا فرزند حاجی حمزه و به عبارتی برادر کربلایی علی اصغر و جان بی بی بوده.
  با این حال من یک شک دارم و اون هم این است که آیا فرض های اولیه من درست است یعنی آیا حقیقتا مد آقا " پسر دایی " آحسنعلی و " دایی " محمد اسماعیل بوده است یا خیر.
  خواهشمندم نوه ها و نتیجه های این مرحومان که به سایت سر می زنند صحت و سقم این روابط را تائید یا تکذیب کنند.

 • علی اکبر لبافی

  خانم اثباتی
  اول اینکه من در این قضیه اعلام بی طرفی می کنم. یعنی این روابط را نه تایید ونه تکذیب می کنم. :D
  اما فکر می کنم با این روحیه پی گیری و موشکافی و علاقمندی شما باید زحمت بکشید و یک ماه مثل جناب محمدتقی تشریف بیاورید ایران و خودتان از نزدیک پی گیر شوید و این داستان را به سرانجام برسانید.
  اعضای محترم سایت تازه آنها که خیلی فعال هستند فقط آنچه را خود می دانند بیان می کنند. کمتر کسی هست که راه بیافتد و از دیگران بپرسد. راستی شما دلتان برای خانواده در ایران تنگ نمی شود؟ چند سال است به آنها سر نزده اید. این اصلا خوب نیست. پرواز را برای آمدن به ایران به خاطر بسپارید. :)

 • ا.ا.

  آقای لبافی
  خواهش می کنم روی نقاط حساس من دست نگذارید. با این چند خط نوشته تان این صدای لعنتی رو در مغز من بلند کردید که دلم برای خونه تنگ شده، دلم برای خونه تنگ شده، دلم برای خونه تنگ شده.... فعلا که تا تابستون چاره ای جز ادامه وضعیت فعلی نداریم. شما دعا کنید شاید تابستون بیام.
  ثانیا: شما راست می گید. من از بچگی خیلی به این اصل و نسبم و یافتن ریشه هاش علاقه داشتم. یک شجره نامه دستی ناقص هم در دوران نوجوانی درست کرده بودم که فکر کنم آثارش هنوز برگجون باشه . یادم هم هست که یکی از خواهرانم بعدها اون شجره نامه رو دیده بود و پائینش برام پیام گذاشته بود پس زنان در کجای این شجره نامه اند( کامنت زغالی- احتمالا من تابستون بعدش کامنت رو دریافت کردم)
  :)

 • نادر اثباتی(فرهاد)

  سلام
  فرصتی شد تا دوباره برگردم و سری به این سایت بزنم من چند دقیقه پیش مطلبی نوشتم و ارسال کردم که متاسفانه الان دیدم تو نظرها نیست . مطلب قبلی را بدون اینکه این که صفحه را بالا پائین کنم نوشتم و از دست اندرکاران بخصوص بانی و مدیر این سایت تشکر کردم ولی الان فهمیدم که جناب آقای محمدتقی اثباتی و جناب لبافی زحمات زیادی در این رابطه کشیدن که از هر تشکر میکنم و همچنین عضو فعال ارمغان عزیز و جناب سعید و اسماعیل و بقیه اقوام .

 • محمود فیض آبادی

  سلام آقای نادر اثباتی، خیلی خوشحالیم که به جمع برگجهانی ها پیوسته اید.
  باید عرض کنم که نظر شما موجود می باشد. شما نظر خود را در این مطلب یعنی "تبار نامه خاندان اثباتی" نوشته آقای محمد تقی اثباتی ارسال نکرده اید، شما نظر خود را در مطلب "طايفه اثباتی" نوشته آقای سعید اثباتی ارسال کرده اید.
  آدرس لینک نظر شما:
  www.bargejahan.com/nati on/esbati/47-esbati.html?joscclean=1#josc2218

 • نادر اثباتی(فرهاد)

  جناب آقای فیض آبادی سلام
  خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و جواب دادید . رفتم دیدم و فکر میکردم اینجا نوشتم ممنون از راهنمائی شما.
  جناب فیض آبادی من فردا میخوام سر فرصت اطلاعاتی درمورد خاندان خلیل اثباتی فرزند عزیز بزرگ خاندان خودمان بنویسم بنابر این سری به سایت میزنم اگر جواب سوال من مبنی بر اینکه کجا میتونم اطلاعاتم رو درج کنم نداده بودید در همین صفحه یعنی پیج تبارخانه خاندان اثباتی مینویسم و امیدوارم به درد بخور باشه و امیدوارم اقوام ودوستان دیگر هم همکاری کنند تا کار گروه شما که خیلی هم زحمت کشید و ابتکار خوبی هم بخرج دادید به ثمر برسه.
  در پایان بازهم از شما - جناب آقای محمد تقی - آقای لبافی - آقا سعید - ارمغان عزیز و دیگر اقوام کمال تشکر را دارم و خیلی دوست دارم بدونم شما (فیض آبادی)کدام شاخه این درخت بزرگ و تنومند هستید .

 • ا.ا.

  با سلام خدمت آقای نادر اثباتی عزیز
  خلی خوشحالم که یک اثباتی دیگر از شاخه ای که دست کم برای من شناخته شده نیست نوید نوشتن مطالب تازه رو داده. بی صبرانه منتظر خوندن مطالبتون هستم.

 • نادر اثباتی(فرهاد)

  سرکار خانم ارمغان اثباتی
  من هم خوشحالم از این که شما انقدر پیگیر ماجرا هستید من چند روزه که با این سایت آَشنا شدم و از طریق تلفن با اقوام خودمان مخصوصا محمد حسن اثباتی استاد دانشگاه فرزند آمنه اثباتی و علی اکبر اثباتی تماس گرفتم که ایشان هم کمک های شایان توجهی انشا.. خواهد کرد . بنابراین تا چند روز آینده تعداد زیادی عضو خواهند شد و هر روز خانواده ی ما بزرگتر و گرمتر خواهد شد. به امید دیدار.

 • محمود فیض آبادی

  آقای نادر اثباتی سلامی دوباره
  خواهش میکنم. اگر اطلاعات و مطالب شما طولانی است (تایپ شده بیش از یک تا دو صفحه A4) مطلب را برای بنده ایمیل کرده تا به صورت مستقل در سایت درج شود و پس از جمع بندی های نهایی، مطالب طایفه اثباتی در قالب یک "شجرنامه کلی از طایفه اثباتی" انشاالله در سایت اضافه شود. ولی اگر مطلب شما خیلی شرح زیاد و طولانی ندارد در ذیل همین مطلب و در بخش نظرات اضافه کنید تا به جمع بندی کلی طایفه اثباتی برسیم.
  اصطلاحی که میشود برای بنده به کار برد، برگجهانی دو رگه می باشد :lol:
  بنده از جانب خانواده مادری برگجهانی هستم و نوه مرحوم مشهدی صفت الله لبافی و نتیجه مرحوم حاج حبیب الله لبافی و نبیره مرحوم حاج محمد لبافی هستم.

 • ا.ا.

  آقای امین طوسی و آقای سعید اثباتی
  یعنی این آقای آذری مهری که شما ازشون صحبت می کنید همون نوادگان محمد تقی موسوم به ظل السلطان هستندیا گروه دیگری از اثباتی ها هستند... چون تا اونجایی که من شنیده ام اجداد اثباتی ها زمان تقسیم ارث دو دسته شدند گروهی که املاک برگجهان به آنها رسید و یک گروه که املاک تهران به آنها رسید. آیا کسی می داند این گروه همان گروه خانواده آقای آذری مهر مورد نظر است یا خیر....
  چقدر این خانواده بزرگ اثباتی نکات مبهم داره . هاچ زنبور عسل هم برای پیدا کردن مامانش این قدر زجر نکشید.

 • امین طوسی

  خانم ارمغان اثباتی
  فکر کنم آقای آذری مهر نسبتی با ظل السلطان داشته باشند. شاید هفته های آینده اگر فرصتی شد از آقای آذری مهر مسثقیما راجع به این موضوع اطلاعی بگیرم.
  فراموش نکنید من یک طوسی هستم، اگر این موضوع رو کشف کردم جایزه یادتون نره.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - خاندان خلیل فرزند عزیز

  سلام به اقوام عزیز
  امشب منزل پدرم بوده و بعداز اصلاح چند نکته در لیست خودم خاندان خلیل را پیگیری میکنم و مختصری برای دوستاران مینویسم ولی شرح کامل را تا چنذ روز دیگر با همت جناب آقاب محمود فیض آبادی در شچره نامه خواهید خواند .

  عزیز اثباتی 4 پسر و 1 دختر داشتند بنامهای : خلیل - ذبیح - ثانی - حبیب و خانم ام البنین از خانواده های ذبیح - ثانی - حبیب و ام البنین اطلاعات کمی دارم که بعدا اگر کسی از این طایفه چیزی ننوشت بنده به آن اشاره خواهم کرد و اما مرحوم خلیل .
  مرحوم خلیل با بی بی (شناسنامه:بی بی خانم اثباتی) ازدواج کرده و حاصل این ازدواج 2 پسر و 2 دختر بنامهای علی اکبر - علی اصغر - آذر و اقدس میباشد که بجز پدر بنده یعنی حاج علی اصغر اثباتی ملقب به حاج اصغر بنا همگی دارفانی را وداع گفتند .
  ادامه دارد.....

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خاندان خلیل

  سلام مجدد
  فرزندان خلیل : (البته ترتیب سنی ندارند و در شجره نامه سعی میشود این ترتیب حفظ شود .

  مرحوم علی اکبر با سرکار خانم آمنه (مهری) اثباتی ازدواج نموده و 5 فرزند بنامهای قاسم - رضا - محمدحسن - منصوره و سهیلا حاصل شد .

  حاج علی اصغر با خانم اقدس (قدسی) گل محمدی ازدواج نموده و 4 فرزند بنامهای ناصر - نادر(فرهاد) - ملیحه و فاطمه (وجیهه) حاصل شد .

  مرحومه آذر با حسین آسیون ازدواج نموده و 2 فرزند بنامهای شهناز و محمود (داود) حاصل شد .

  ادامه دارد.

 • علی اکبر لبافی

  خانم ارمغان اثباتی و جناب آقای نادر اثباتی
  خانم اثباتی متاسفم که ناراحتتان کردم. قصدم این نبود.
  آقای اثباتی خوشحالم به جمع خانواده بزرگوار اثباتی در سایت و خانواده بزرگتر برگجهانی های عضو سایت گرویدید. من آرزو داشته و دارم که در سایت برگجهان در خصوص همه مطالب و پرسشهایی که از گذشته وحال وآینده روستا درج می شود، مثل این مقاله خوانندگان حضور فعال داشته باشند تا به یک اتفاق نظر برسیم.
  خانواده اثباتی الگوی خوبی برای دیگر خانواده ها می تواند باشد. باشد که چنین گردد.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - قابل توجه جناب آقای امین اثباتی

  سلام
  در تاریخ 2011/02/06 در مورد محمد حسن اثباتی سوال کرده بودید که سرکار خانم ارمغان توضیح مختصری دادند .
  محمد حسن اثباتی فرزند مرحوم علی اکبر (عموی بنده) است ایشان یکی از خطاطان بسیار خوش ذوق و از بهترین شاگردان استاد امیرخانی هستند .
  تحصیلاتشان را در دانشگاه ایران تا مقطع لیسانس در رشته مرمت آثار تاریخی بپایان رساندن و برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شدن که از آنجا هم با موفقیت به وطن بازگشتند .
  ایشان کتابهای زیادی در ارتباط با هنر به تحریر درآورده اند که مورد توجه دانشجویان و هنرآموزان رشته های هنری دانشگاهی میباشد . و به عبارتی میتوان گفت که خط تحریری نوین ابداع خود ایشان است . محمد حسن اثباتی از اساتید دانشگاه میباشد و به دو زبان فرانسه و انگلیسی تسلط کامل دارند و در مجله های هنری برون مرزی مقالاتی به این دو زبان تحت عنوان The Art of Iran مینویسند .
  درپایان لازم بذکراست که ایشان دارای 2 فرزند پسر بنامهای ایمان و امین هستند این مطلب را به جهت اینکه نام پسرشان با شما یکیست نوشتم .
  در ضمن ایشان جند روز پیش با این سایت آشنا شدن و همین روزها وارد میشوند و خودشان در مورد خود و دیگر خانواده اطلاعات دقیقتری خواهند داد.

 • علی اکبر لبافی

  جناب نادر خان عزیز
  من علی اکبر لبافی هستم. خوشحال می شوم اگر نشانی یا تلفنی از عموی بزرگوارتان به من بدهید. باید به عرض برسانم من افراد موفق در زمینه های مختلف را شناسایی کرده و با مصاحبه ای که ترتیب می دهم آنان را در سایت معرفی می کنم. می توانید بخش چهره ها در ذیل مقالات از بالای صفحه اصلی را جستجو کنید.
  خوشحال می شوم جناب محمد حسن را در فهرست کسانی قرار دهم که باید سرفرصت به سراغشان بروم.A.LABBAFI48@GMAIL.COM

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - اصلاحیه

  جناب آقای امین طوسی
  پوزش بنده را بپذیرد که بی دقتی کرده و نام شما را امین اثباتی درج کردم

 • Esmaeil Esbati

  نادر خان به حسن سلام مخصوص بنده را برسان

 • Esmaeil Esbati

  اقای امین طوسی عزیز موفق باشید در کشف راز مشتاقیم ببینیم چه میکنید

 • ا.ا.

  با سلام
  اول از همه تشکر مخصوص از آقای نادر اثباتی به خاطر توضیحات خوبشون. هر چند با اضافه شدن فرزندان مرحوم عزیز و مرحوم خلیل و این که بی بی خانم خودش از کدام خانواده بوده است کلی بر تعداد حلقه های گم شده اضافه شده است. اما طبیعتا در نهایت این حلقه ها به هم متصل خواهند شد :)
  در ضمن فقدان مرحومه منور خانم اثباتی را هم که در پیامی ذیل مطلب طابفه اثباتی ها درج کرده بودید به شما تسلیت می گویم.
  آقای امین طوسی بی صبرانه منتظر گزارش دیدار شما با آقای آذری مهر هستم. راستی آقای آذری مهر سید هستند چون من خانواده آذری مهری را می شناختم که سید بودند.
  جایزه هم به چشم. قولش را همین حا می دهم.

  آقای لبافی درباره نظری که داده بودید اصلا من ناراخت نشدم. یعنی دلتنگی برای خانه و خانواده ذات زندگی در خارج است. خیالتان راخت باشد ناراحتی در کار نیست.

  خدائیش شما و آقای طوسی تنها کسانی هستید که خارج از حلقه اثباتی ها هستید اما تکمیل این شجره نامه براینان مهم است. دستتان درد نکند.

 • امین طوسی

  سلام
  آقای نادر اثباتی، ممنون از شما، مدت زیادی نیست که از حرکات موزون خطم نگران شدم قبلا بجای نوشتن حرفهام رو میکشیدم، به همین خاطر به سراغ کتاب آقای محمد حسن اثباتی رفتم. حالا هم که از ایشان بیشتر فهمیدم مخصوصا که رشته تحصیلی ما هم در یک خانواده هست بی صبرانه و با افتخار منتظر آشنایی با ایشان هستم.
  و آقای اسماعیل و خانم ارمغان اثباتی حالا که پای جایزه در میونه چی میتونه جلوی منو بگیره؟

 • محمود فیض آبادی

  اول از همه این خبر را بدهم که آقای محمد حسن اثباتی عضو سایت شدند و مطالبی را برای بنده ارسال کردند که قرار شد این مطالب را شخصاً در همین بخش برای همه بنویسند.

  دوم اینکه مطلب "تبار نامه خاندان اثباتی" از لحاظ تعداد نظرات رکورد زد! :azn:

  سوم اینکه ارمغان خانم حق کمیسیون ما هم یادتون نره :D

 • ا.ا.

  باشه آقا محمود، شما که سرور ما هستین... حق کمیسیون شما هم محفوظ . در ضمن مرسی از خبرهای خوبی که دادین.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - اطلاعیه

  سلام
  جناب فتح اله خان آذری مهر شوهر عمه شریک بنده امیر طوسی است . ایشان
  2 دختر و 1 پسر دارند بنامهای حمید - ناهید و نوید که من با حمید و ناهید دورادور مراوده دارم .

  همسر فتح اله خان (مرحومه فاطمه طوسی) بسیار انسان والا و دوست داشتنی بودند که در میانسالی دارفانی را وداع گفتند . روحش شاد

  مرحومه فاطمه طوسی دختر خاله پدر بنده بودند

 • saied esbati

  با عرض خیر مقدم به آقا نادر وخسته نباشید به همه کسانی که با ثبت نظراتشان بسیاری از مجهولات طایفه اثباتی را معلوم نموده و باعث رکورد شکنی هم شدند.
  در اینکه در نقاط دیگر ایران اگر فامیل اثباتی وجود دارد به نحوی به برگجون مربوط باشد احتمالش زیاد است. چون پدر بزرگ من مرحوم علی اکبر فرزند غفور بدلیل شغلش که مباشر و کارگزار حاج امین الضرب بود دائم در سفر بود و در یکی از همین سفرها زن دوم خود مرحوم رقیه را در آمل گرفت که از وی ۲ دختر دارد وحتی از زمینهایش در برگجون برای آنها ارث باقی گذاشت.
  احتمال اینکه ایشان در سبزوار هم زنی گرفته باشد زیاد است چون سالها قبل از انقلاب مرحوم پدرم از قول برادر بزرگش محمد میگفت که شخصی از سبزوار با فامیلی اثباتی با ایشان تماس گرفته ولی این رابطه بدلایل نامشخصی قطع شده بود.
  توصیه میکنم اگر کسی روزی گذارش به سبزوار افتاد از اداره ثبت احوالش پرس و جو کند. شاید شیخ حسن جوری هم با ما نسبتی داشته باشد.

 • امین طوسی

  آقای نادر اثباتی از توضیحاتتون در مورد آقای آذری مهر تقریبا با خبر بودم حالا که اینجا گفتید و با امیر خان شریک هم هستید قضیه دیگه فامیلی شد جایزه اصلا مهم نیست (قابل توجه محمود خان)

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خاندان خلیل

  سلام به اقوام گرامی و دوستان عزیز
  در ادامه خاندان خلیل میرسیم به دختر دیگر خلیل به اسم اقدس (حلیمه)

  اقدس اثباتی با اینکه چهره ای نسبتا خشن داشت ولی قبلی بسیار مهربان و انسان والائی بود و هیچ همسایه , فامیل و آشنائی از محبت ایشان بی نصیب نمانده بودند .
  وی ابتدا با مرحوم قاسمعلی عطائی دولت آباد اهل اصفهان ازدواج نموده و حاصل این ازدواج دختریست بنام منظر که بزرگترین فرزند مرحومه اقدس اثباتی است .شواهد نشان میدهد که مرحوم قاسمعلی در جوانی فوت نمودند که یکی از نواده گان ایشان بنام فرامرز فرزند منظر احتمالا عضو سایت میشوند و اطلاعات دقیقتر را ایشان خواهند نوشت.

  چندی پس از فوت مرحوم قاسمعلی , مرحومه سرکار خانم اقدس با شخصی بنام مرحوم ابوالقاسم بیک زاده از اهالی رشت ازدواج نموده که حاصل این ازدواج هم 4 فرزند (3 دختر و 1 پسر) بنامهای فرح , فریده , فهیمه و مصطفی است .

  ادامه دارد.....

 • saied esbati

  من خانم اقدس خلیل را به خوبی بیاد دارم منزل ایشان پایین تر از مسجد باسین واقع در سه راه سلیمانیه بود.
  ایشان برای تامین هزینه های زندگی به کار آرایش و بند انداختن صورت خانمهای محل بخصوص فامیل و آشنایان مشغول بودند.
  خود من در کودکی چندین بار پیغام مرحوم مادرم را برای آمدن به منزل ما و آرایش مادر و خاله هایم برایش برده بودم. چندباری هم ایشان را هنگام بندانداختن دیدم که با چه مهارتی کارش را انجام میداد. روح همگی آن عزیزان شاد و یادشان گرامی باد.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - قابل توجه جناب امین طوسی

  سلام گرم بنده و همچنین امیر طوسی را پذیرا باشید

  جناب آقای طوسی باعث افتخار است با شما بیشتر آشنا شویم چون امیرخان هم شمارا بجا نیاورده اگر امکان داره در مورد خودتان بشتر بنویسید یا شماره تلفن خودتان را برایمان ایمیل کنید.
  nader_esbati@yahoo.com
  esbati@trusttec.ir
  tousi@trusttec.ir
  info@trusttec.ir
  به هر کدام از آدرس ها که خواستید ایمیل کنید . متشکرم

 • ا.ا.

  آقای نادر اثباتی مرسی که این قدر با علاقه موضوع را دنبال می کنید. منتظر ادامه شجره نامه خاندان مرحوم خلیل هستیم. :)

 • امین طوسی

  سلام
  آقای نادر اثباتی و امیر خان،
  فکر میکنم امیر خان فرزند یا فرزندانی به سن و سال من داشته باشند پس نشناختن من خیلی عجیب نیست، هرچند من و پدر امیر آقا (عمو عباس) همدیگرو خوب می شناسیم.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - خاندان علی اصغر اثباتی

  سلام به برگ جهانی های عزیر و اقوام گرامی

  در ادامه خاندان مرحوم خلیل بهتر دیدم ترتیب سنی را رعایت نکنم و از خودمان شروع کنم شاید یکی از عمو زاده ها و عمه زاده ها وارد سایت شوند و خودشان در مورد خانواده شان بنویسند چون من از طریق تلفن آنها را از این سایت باخبر کرده ام که مسلما دقیق تر خواهد بود ولی اگر تا پایان این خاندان کسی چیزی ننوشت بنده این کار را خواهم کرد .

  علی اصغر اثباتی ملقب به حاج اصغر بنا کوچکترین عضو خانواده ی مرحوم خلیل و مرخومه بی بی خانم - وی درسال 1330 با بانو قدسی(شناسنامه : اقدس گل محمدی) ازدواج نموده و حاصل این ازدواج 5 فرزند به نامهای ناصر متولد 1331 ملیحه متولد 1333 وجیهه (شناسنامه : فاطمه ) متولد 1335 فرهاد (شناسنامه : نادر) متولد 1338 و مهناز متولد 1345 که ایشان یعنی کوچکترین عضو خانواده (مهناز) درکودکی بر اثر بیماری منژیت درگذشت بنابراین پرونده ایشان را همینجا میبندیم و به عبارتی 4 فرزند حاج اصغر را در بخش یعدی دنبال میکنیم .

  ادامه دارد .....

 • Homa

  با سلام
  اقای نادر اثباتی (فرهاد) ورو د شما را به سایت تبریک می گویم .
  در مورد لقب پدر عزیزتان باید بگویم که ایشان ومرحوم عموی شما را همیشه
  با این نام می شناختیم اوست (استاد) اکبر واصغر
  این القاب به خاطر مهارت این دو برادر در حرفه اشان بود .
  با تشکر فراوان
  اثباتی

 • ا.ا.

  با سلام خدمت آقای نادر اثباتی
  آقای اثباتی ضمن تشکر از این که با علاقه پیگیر ماجرا هستید می خواستم بدونم مادربزرگتون مرحومه بی بی خانم اثباتی به کدوم خانواده اثباتی تعلق داشتند و همین طور "مادر "مهری خانم ( آمنه ) اثباتی، زنعموی شما.... آیا ایشون هم اثباتی بودند. ایشان متعلق به کدام خانواده اند.
  واقعیت اینه که به اعتقاد من بخشی از حلقه های گمشده مربوط به زنان طایفه اثباتی است که اطلاعات ما درباره شان بسیار کمتر از مردان است.
  ضمنا آیا پدر بزرگوارتان درباره ارتباطات فامیلی میان خانواده( خاندان )خودتان و سایر خانواده های اثباتی اطلاعاتی دارند. طبیعتا این اطلاعات می تواند راهگشا باشد.
  با تشکر فراوان، ارمغان اثباتی

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - قابل توجه سرکار خانم ارمغان

  سلام و درود بر شما
  من ابتدا سایت برگ جهان برام سرگرمی بود ولی حالا موضوع فرق کرده و علاقمند رسیدن به اطلاعات قومی و پیدا کردن فامیل جدید هستم

  ای کاش میتوانستیم در سایت بخشی اضافه کنیم و هر کسی نوع کار و صنف خودش را مطرح میکرد تا اقوام بتوانند تا حدودی گره گشای کار یکدیگر باشند به امید آن روز .

  به خدمتتان عرض کنم به نظر من بسیاری از فامیلی ها ریشه اصلی خودشان را ندارند مثلا من حدس میزنم چون زمان جوانی مادر بزرگ من یعنی بی بی خانم اولین سری ثبت شناسنامه ای بود بنابراین به ضرورتی یا انتخاب خو ایشان فامیلی اثباتی را برای خود برگزیده باشند و از آنجائی که میدانم سر کار خانم مهری (آمنه) فامیلی واقعی شان اثباتی میباشد . که از طریق جناب محمدتقی اثباتی میتوانید اطلاعات دقیقتری کسب کنید چون بنظرم میرسه با پسرعمو دختر عمو و یا نوه عمو باشند.

 • محمود فیض آبادی

  سلام آقا فرهاد
  این مورد در سایت وجود دارد. شما می توانید از طریق "جامعه مجازی" اطلاعات پروفایل را تکمیل کنید.

  http://www.bargejahan.com/social/profile/ edit.html

 • امین طوسی

  سلام
  آقای نادر اثباتی لطفا این علاقه ی خود را به امیر خان هم انتقال دهید.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - دلتنگ بودم

  سلام به همه
  چند روزی بود فرصت سرزدن به سایت رو پیدا نکرده بود و بسیار احساس دلتنگی داشتم .

  من دختر کوچکم (سها) برای ادامه تحصیل راهی اتریش بود که مرا درگیر کرده بود و به سلامتی حالا که رفت انشاا.. فرصت میکنم و بقیه شجره نامه را در آینده نزدیک ادامه خواهم داد .

 • Homa

  سلام به آقای نادر اثباتی
  جای سها خانم سبز باشه
  بدون شک شما از حالا به بعد بیشتر به این سایت پناه خواهید آورد.
  برایش آرزوی موفقیت می کنم
  با تشکر
  اثباتی

 • ا.ا.

  آقای اثباتی سلام
  جای دخترتون خالی نباشه. انشاالله که همیشه موفق و پیروز باشند.
  به قول بزرگی پدر و مادر خوب دو چیز به فرزندانشان هدیه می دهند : ریشه ها و بال هایی برای پرواز.
  به امید بهروزی تمامی فرزندان ایران

 • محمد حسن اثباتی  - eslaahaate chand esm

  Jenabe mohammad taghi khane ESBATI
  Baa salaam.Ommidvaaram khaanoom va pesaraane gol khoob baashand.Ijaade in SITE besiyaar jazzaab bood.Daste shoma dard nakoneh.Lofan asaamiye maa raa eslaah konid;
  man:mohammad hassa
  hamsaram:soudabeh
  pesare bozorgam:mohammad amin
  khaahare koochaktar:robaabeh(soheilaa)
  baraadare vasati:mohsen(rezaa)


  mamnoon
  hassan farzande dokhtar amoo Mehri
  Shoma raa doost daarim

 • محمد حسن اثباتی

  Baa salaam.Ommidvaaram khaanoom va pesaraane gol khoob baashand.Ijaade in SITE besiyaar jazzaab bood.Daste shoma dard nakoneh.Lotfan asaamiye maa raa eslaah konid;
  man:mohammad hassan
  hamsaram:soudabeh
  pesare bozorgam:mohammad amin
  khaahare koochaktar:robaabeh(soheilaa)
  baraadare vasati:mohsen(rezaa)

  mamnoon
  hassan farzande dokhtar amoo Mehri
  Shoma raa doost daarim

 • محمد حسن اثباتی  - naazi khanoom deltang nabaash

  Jenaabe Naader khaan(aghaa Farhad va Naazi khaanoom)
  Az baabate naboodane Sahaa joon naaraahat va negaraan

  nabaashid.Sahaa ayandeye roshan va derakhshaani daareh.Lahzeh,ee ro fekr konid ke dar behtarin saalonhaye Otrish mashghoole rahbariye Orkestr hastesh
  mamnoon
  Hassan.

 • محمد حسن اثباتی  - آقای اثباتی(فرهاد)

  با سلام
  دخترتو میفرستی اتریش چه ربطی به کم کاری در سایت بلا مشابه
  برگجونی ها داره!؟شجره نامه رو زودتر تکمیل کن.راستی اینهمه وقت برای این کارها می ذاری پس کی کار میکنی؟نازی خانم حالتو نمی گیره.
  به همه سلام برسون

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - تشکراز هما و ارمغان

  سلام به عزیزان فامیل

  خیلی ممنون از احساس همدردی شما و من هم معتقدم که پدر و مادر بال پرواز به فرزندانشان میدهند و ریشه آنها در خاک مستحکم میکنند بنابر این امیدوارم این مهم برای سها هم اتفاق بیفته و خوب پرواز کنه و ریشه عمیقی در خاک داشته باشه.

  در ضمن از اینکه در عنوان با اسم کوچک خطاب شده عذر میخوام من هم برای شما عزیزان آرزوی روزهای زیبا و خوش را دارم.

  سرکار خانم هما و ارمغان لطفا برای مادر سها هم کامنت بگذارید تا کمی آرام بگیرند . مرسی

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - قابل توجه جناب محمد حسن اثباتی

  سلام به پسر عموی عزیز

  من اگه 7-8 تا از این پسرعمو ها داشتم هیچ غمی نداشتم . از لطفت ممنونم فیلمها و عسکهای اون شب رو برات میل میکنم

 • ا.ا.  - برای مادر سها

  سلام
  جای دخترگلتون خالی نباشه. می دونم روزها و لحظه های سختی رو می گذرونید و دور شدن فرزندتون براتون توامان سبب نگرانی و دلتنگی تون شده. من هم مثل شما مادرم اما فرزندانم کوچکند و فعلا در کنارم هستند. برای همین نمی تونم ادعا کنم درکتون می کنم اما می تونم بگم که حال شما رو می فهمم چون نزدیکان زیادی دارم که فرزندانشون پرواز را آغاز کرده اند.
  می دونم نگرانید اما مطمئن باشید سها خانم آنقدر خانم شده که از پس خورد و خوراک و جا و مکانش بر بیاید. موضوعاتی که طبیعتا بخشی از نگرانی های شما به آن بر می گردد. مطمئن باشید در تحصیل موفق خواهد بود چون این خواسته و آرزوی خودش بوده که در این مسیر گام بردارد و باز هم مطمئن باشید که در رتق و فتق امور و دوست یابی و زندگی در اجتماع موفق خواهد بود چون حتما دعای پدر و مادر و دوستدارانش بدرقه راهش است.
  و بالاتر از همه اینها خدای بزرگی داریم که هیچ بنده ای را تنها نمی گذارد. خدای مهربون خودش پشت و پناه همه است . خدای ما در غربت لباس مبدل می پوشد و به کمکمان می آید دستمان را می گیرد و راهمان می اندازد . شاید فکر کنید اینها کلیشه است ولی منتظر تماس های سها خانم باشید تا برایتان از خدا بگوید که برایش چه ها نکرده . مطمئن باشید و شک نکنید.
  امیدوارم خواهر عزیزم هما زودتر برایتان بنویسد. هم خوب می نویسد و هم حس های مشترکی با شما خواهد داشت.
  دوستدار همگی شما... ارمغان

 • Homa

  سلام به مادر سها خانم
  میدونم لحظه ای که برای بدرقه دختر عزیزتون به فرودگاه رفته بودید هرگز فراموش نخواهید کرد .حتما دیدیدکه شما تنها مادری نبودید که با فرزند دلبندتون خدا حافظی می کردید .
  مادر سها خانم رفتن بچه ها برای مادران خیلی سخت است ولی اگر به موفقیت اونا فکر کنیم آرامش پیدا خواهیم کرد .
  وباید گفت عمر سفر کوتاهه انشاالله بزودی دیدار ها تازه میشه
  با صبر همه چیز درست خواهد شد
  با هم برای موفقیتشون دعا کنیم
  خواهر کوچک شما هما اثباتی

 • نازی طهماسبی  - برای دوستان جدیدم هما و ارمغان

  دوستان عزیزم سلام
  من نازی همسر فرهاد و مادر سها هستم.امروز وقتی یادداشتهای زیبای شما دوستان را دیدم تصمیم گرفتم که عضوی از اعضای این سایت بشوم تا بتوانم از شما دوستان برای ابراز محبت و همفکری نه همدردی تشکر کنم .
  من نیز از خداوند برای تمام عزیزانمان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم .
  به امید روزها و شبهای خوب

 • محمود فیض آبادی

  سلام خانم طهماسبی
  خیلی خوشحالیم که شما نیز عضو برگ جهان اینترنتی ما شده اید و حضور سبز شما را خیر مقدم میگویم.
  جسارتاً یک سوال داشتم. آیا شما طهماسبی آشتیانی هستید؟

 • saied esbati  - خطاب به آقای فیض ابادی اشتیانی

  ضمن عرض خیرمقدم به خانم طهماسبی و آرزوی موفقیت برای سها خانم.
  این اقای فیض آبادی ما دائم داره دنبال یه سر نخی میگرده که خودشو به اثباتیها بچسبونه :D ولی نه برادر به این راحتیها نیست در ضمن پسوند فامیلی خانم طهماسبی، اثباتی میباشد. :cr:

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خاندان اوس اصغر - خلیل - عزیز

  با سلام به همه عزیزان

  جهت یادآوری خدمتتان عرض کنم پدر بنده کوچکترین عضو خاندان مرحوم خلیل اثباتی یعنی استاد اصغر بنا هستند که در ادامه میپردازم به فرزندان ایشان.
  ناصر : فرزند ارشد حاج اصغر با سرکار خانم پروین علیمحمدی ازدواج نموده و حاصل این ازدواج 2 دختر و یک پسر به نامهای نسیم - نفیسه (فاطمه) و نصیر میباشد.
  توضیحا عرض کنم که نسل خاندان علی اصغر اثباتی در گروه همین آقا نصیر میباشد.
  ناصرخان به شغل رانندگی ماشین سنگین مشغولند و سالها در جاده های ترانزیت (برون مرزی) کسب تجربه و امرارمعاش مینمودند. ایشان با همدلی و همپائی همسرش هر دو دختر خودرا راهی خانه بخت نمودند .
  نسیم دختر بزرگ خانواده با مجتبی ازدواج نمودند و فرزند دخترشان بنام دیبا حاصل این ازدواج بوده .

  نفیسه دختر کوچک خانواده با علی رضا نصیری ازدواج نموده و حاصل این ازدواج دختری به نام دورسا میباشد و کودکی هم در راه دارند.

  و اما نصیر متولد1365 یکی یکدونه پسر خانواده و نوه پسری حاج اصغر یعنی عسل مادر.
  ایشان سالها نزد بنده در صنف لوازم یدکی ماشین های سنگین مشغول بودند که اینک شاگرد از استاد سر شد و خود استاد شدند و صاحبکار .

  ادامه دارد.....

 • saied esbati  - پیغام به آقای نادر اثباتی

  با سلام
  امیدوارم حال شما و خانواده محترم خوب وسلامت باشد.
  آقا نادر من در لندن زندگی میکنم و بخشی از کارم یافتن و خرید ماشین آلات سنگین دسته دوم در اروپا و ارسال آن به ایران برای فروشندگان در ایران میباشد کار اصلی خودم در ایران هیدرولیک بوده و به ماشین آلات سنگین تا حدودی آشنایی دارم.
  اگر تمایلی به همکاری دارید خوشحال میشوم که بیشتر از طریق ایمیل مکاتبه نماییم .
  آدرس من esbatis@yahoo.co.uk میباشد.
  با تشکر
  سعید اثباتی- لندن

 • محمود فیض آبادی

  آقا سعید پس خبر نداری! ما به اثباتی ها چسبیدیم ;) یک آشنا آشتیانی پیدا کردم. آقا هاشم عزیز :azn:

 • نازی طهماسبی  - جواب

  سلام و درود به تمام اعضای سایت برگجهان

  آقای فیض آبادی من طهماسبی هستم ولی نه از نوع آشتیانی . من نازی طهماسبی پورفرد هستم از تهران .

  آقای سعید اثباتی نام فامیل من پسوند دارد ولی این پسوند اثباتی نمی باشد و به دنبال طهماسبی , پورفرد می آید.

 • محمود فیض آبادی

  یک طهماسبی آشتیانی هم هست که برخی از اقوام ما با این نام فامیل هستند.
  ممنونم خانم طهماسبی

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - قابل توجه سعید عزیز

  با سلام و عرض ادب
  براتون ایمیل زدم و مختصری از نوع کارم را شرح دادم امیدوارم دریافت کرده باشید
  خوشحال میشم بتونم کاری انجام بدم

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خاندان استاد اصغربنا فرزند خلیل

  سلام گرم و صمیمانه بنده را بپذیرید
  بدون فوت وقت و بدون مقدمه چینی میرم سر اصل مطلب (برای علاقه مندانی که پیگیرند)

  بعداز ناصر فرزند ارشد خانواده میرسیم به ملیحه دختر بزرگ خانواده :

  ملیحه در سال 1347 در سن 14 سالگی زمانی که بسیار نوجوان و از نظر من کودکی بیش نبود به خانه بخت فرستاده شد که شب عروسی به خوبی خاطرم هست که از ساعت 10 شب به بعد ایشان خواب بودند و خود را بزور رو پا نگه میداشتند . یکی از مخالفان این ازدواج (فقط به جهت کم سن و سالی ملیحه)خاله فاطی یعنی بانوی دوست داشتنی مرحومه فاطمه طوسی همسر فتح اله خان آذری مهر بودند . بگذریم این قصه سری دراز دارد.

  ملیحه با مرحوم محمود نیکوکارمجرد 1317 از بلاد قزوین ازواج نمود و حاصل این ازدواج 4 فرزند قد ونیم قد( 2 پسر و 2 دختر) بنامهای بابک 1349 هنگامه 1350 بهارک 1356 و هادی1357 بود .

  این دو که بدون عشق زندگی را آغاز کردند و فاصله سنیشان نسلی بود و این فاصله باعث شد تا بوی عشق در مشامشان راهی پیدا نکند. ولی دیری نپائید که به هم عادت کردند و یکدل شدند- بعداز گذراندن همه مشگلات مادی و معنوی و با پشتکار و همدلی یکدیکر صاحب خانه ای در شهرک ولیعصر جاده ساوه شدند البته خانه ای که در حال ساخت بود و شتابی برای نقل مکان تا جائی که آنها را وادار نمود در همان وضعیت کودکان خود را به دوش گرفته و در این بیقوله - بیتوته کنند تا زمانی که فرزندان کودکی خود را در همین محل به باد فراموشی سپردند و هر کدام بسوی سرنوشت خود رفتند.
  در سال 1382 از آن محل نقل مکان کردند و در همان سال هم همسر گرامیشان دارفانی را وداع گفتند و به لقا.. پیوستند . و علی ماند و حوضش در واقع ملیحه خانم بعد از سالها سختی و مشقت تنها ماند .
  ملیحه در سال 1389 با جناب آقای عزیزا.. حسن زاده ازدواج نمودند تا طعم تلخ تنهای را به فراموشی بسپارد .

  ادامه دارد....

 • ا.ا.

  آقای اثباتی از این که با علاقه و سخاوت به تکمیل شجره نامه دست کم نسل فعلی طایفه اثباتی کمک می کنید سپاسگزارم.
  سرنوشت خواهر عزیزتان ملیحه سرنوشت مشترک بسیاری از زنان بوده و هست. ممنون که با شجاعت سرنوشت خواهرتان را به نقد کشیده اید. شهامت شما ستودنی است و روزنه امیدی است تا با وجود مردانی چون شما، سرنوشت زن شاید اندکی، کمی و گاهی بهتر شود. شاید تلنگری باشد برای همگان...

 • Homa

  سلام خدمت تمامی دوستانم
  یادمه وقتی مدرسه می رفتیم از اوایل اسفند کارمون رد بدل کردن کارت تبریک به دوستان بود . حالاتا معلم سر کلاس نیومده وبگه زیر میز چی قایم کرده اید
  باید این کارت تبریک رو تقدیم تما م دوستان بکنم .
  سال نو رو پیشاپیش تبریک می گویم . سال خوبی داشته باشید.
  هما اثباتی
  نوروز 1390

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - تبریک سال نو

  سلام خدمت تمامی اعضای محترم سایت بویژه اهالی برگجهان
  با کمی تاخیر سال نو را به همه دوستان تبریک میگم و امیدوارم تندرست و سلامت باشید و سال 1390 را تا پایان بدون استرس و نگرانی پشت سر بگذارید.

 • ا.ا.

  سلام بر همگی
  دوستان عزیز من در راستای تلاشم برای شناخت خانواده های اثباتی با آقای دکتر جوانی به نام دکتر محمد ناصر اثباتی از اهالی خراسان رضوی آشنا شدم که ایشون لطف کردند و درباره خانوادشون کمی توضیح دادند که من با حفظ امانت و تشکر از ایشون اون رو اینجا درج می کنم.
  در هر صورت این نشون می ده نام فامیل اثباتی به رغم تک و محدود بودنش در جاهای دیگه هم وجود داره...
  آقای محمدناصر اثباتی نوشته اند که پدرشان اهل روستای " میاندهی" بخش " فیض آباد" شهرستان " تربت حیدریه" استان " خراسان رضوی " هستند . ایشون از وجود اثباتی های برگجون بی خبر بودند و حتی تصور نمی کردند ما این قدر پرجمعیت باشیم.
  به گفته ایشون خانواده اونها الان ساکن مشهد هستند. گروهی از اقوامشون در کاشمر ساکن شده اند و شماری هم در ایوانکی گرمسار هستند.... اما همگی خراسانی هستند.
  حالا اگر اطلاعات دیگه ای به دست اوردم می نویسم.

 • Esmaeil Esbati

  سلام بهاره جان- البته نام فامیل اثباتی هرچند علیرغم سادگی بسیار کمتر بچشم میخورد ولی بسیاری این نام فامیل را بعدا انتخاب کردند- نمونه ان رفقای خود ما از کرمان که این نام را در سالهای دهه 50 برای خود انتخاب کردند -در کرمانشاه هم هستند به همین نام ولی شاید گفت در تهران فقط برگجهانی ها این نام را دارند که عمدتا از محله سربدار(سبدار-ثبت دار- صبدار...صبردار) هستند

 • ا.ا.  - خانواده ولی الله اثباتی

  بنا به گفته آقای مصطفی اثباتی که به تازگی به عضویت سایت در آمده اند ایشان از نسل ولی الله اثباتی هستند. نام پدربزرگ ایشان روح الله اثباتی ( معروف به اوس رضا) است.
  روح الله فرزند ولی الله اثباتی هستند.
  ظاهرا ولی الله اثباتی فرزند ذکور دیگری هم به نام کاظم داشته اند.
  این خانواده با خانواده کوثری نیز قوم و خویش هستند.
  امیدوارم همه این اطلاعات به تکمیل شجره نامه طایفه اثباتی کمک کند.

 • محمود فیض آبادی

  سلام ارمغان خانم
  قرار بود شجرنامه ای که آقای محمد تقی اثباتی ارسال کرده اند با مطالبی که ذیل این شجرنامه اورده شده است تکمیل شود تا شجره نامه ی تقریباً کاملی شود. ولی متاسفانه اینجا از تب و تاب افتاد...
  رونوشت این پیغام برای آقای نادر اثباتی (فرهاد) و همه ی اثباتی ها

 • ا.ا.

  سلام آقای فیض آبادی
  متاسفانه حق با شماست. چی می تونم بگم....من خودم یک جورهایی دارم به تلاش های مذبوحانم ادامه می دم. ابتدا سعی کردم برای اثباتی هایی که در فیس بوک هستند و نا آشنا هستند پیام بگذارم که تنها یک آقای مشهدی تبار جوابم رو داد که خوب ظاهرا هیچ ربطی به برگجون نداشت اما چون جوابشون جنبه روشنگرانه داشت نتیجه اش رو اینجا نوشتم.
  یک مورد دیگه هم بود که از راه دور باهاشون تماس گرفتم .خانمی بودند به نام لیلا اثباتی میاندهی که متاسفانه همکاری درستی نکردند اما بعد که با آقای محمد ناصر اثباتی ( مشهدی تبار ) صحبت کردم حدس زدم باید مربوط به آن خانواده باشند.
  من حتی در این حرکت نه چندان خوشایند اما لازم به سایت بهشت زهرا مراجعه و اسم تمام متوفیان اثباتی را استخراج و ناشناس ها را شناسایی کردم و به فهرست دستی خودم اضافه کردم ( کاری که اول با مطلب آقای لبافی درباره متوفیان امامزاده برگجون ) انجام دادم. اما به هر صورت هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم.... به هر حال نقاط مبهم زیاد است اما نود درصد آنها با پرس و جوهای ساده از برگجونی ها قابل حل است که من شخصا تا آنجا که بتوانم پیگیر خواهم بود. گوشزد شما و همین طور تلنگر آقای مرتضی لبافی در ذیل سند دعوای پلگدین بسیار به موقع بود. من به شخصه حتما با پشتکار بیشتری دنبال خواهم کرد.

 • علی اکبر لبافی  - خودمان را متهد کنیم

  این را نباید می گفتم ولی دیگر چاره ای نیست. بد نیست بگویم. زمانی بود که کسی برای سایت مطلبی نمی فرستاد و مدیر سایت به من گفت قصد دارد سایت را جمع کند. من که به این سایت و خدماتی که می تواند به جامعه کوچکتر برگجهان و جامعه بزرگتر برگجهانی ها ارایه دهد، علاقمند و امیدوار هستم، به او گفتم نگران مطالب سایت نباشد. تا زمانی که مطلبی ارسال نشود من به ازای هرهفته یک مطلب برای شما تهیه می کنم. اما این روند تا کی می تواند ادامه یابد؟ پیشنهاد می کنم افرادی که به سایت علاقمند هستند خود را متهد کنند که ماهانه یا هر دو ماه یکبار یا هفتگی یک مطلب برای سایت بفرستند. جز این باشد سایت دیر یا زود تعطیل می شود.

 • morteza labbafi

  سلام بر خانواده‌های معظم برگ‌جهانی
  سلام بر خانواده‌ی معزز اثباتی
  و سلام ویژه به خانم ارمغان اثباتی
  من نمی‌دانم بکار بردن عبارت "تلاش مذبوحانه" از جانب شما عمدی بوده و یا سهوی رخ داده، که صدالبته در شأن شما نیست.[حتی اگر از سر تواضع و فروتنی بوده باشد]
  تلاش های شما "تحسین برانگیز" بوده و هست و آرزو کنیم الگویی باشد برای بقیه ی دوستان.
  در مورد شجره نامه های طوایف، همان گونه که جایی دیگر نیز عرض کرده بودم، ابتدا لازم است فهرست مستند اسامي پيشينيان از منابع مکتوب استخراج و ارائه شود که حقیر چندی‌ست مشغول تدوین آن هستم. از جمله‌ی این منابع، سایت بهشت‌زهرا‌ست که خانم اثباتی اشاره کرده اند. اما در مورد اسامی مندرج در سایت بهشت زهرا، سه مشکل اساسی وجود دارد. اول آن‌که افتتاح این گورستان در حدود سال 50 شمسی بوده و شامل سال‌های قبل نمی‌شود. دوم این‌که بسیاری از بازماندگان برگ‌جهاني ساکن تهران، اموات خود را بدون هماهنگی با شهرداری و بهشت زهرا مستقیما به روستا می‌بردند. دیگر این‌که تشابهات در نام خانوادگی فراوان بوده و اکثر مواقع تشخیص افراد برگ‌جهانی از دیگران بسیار مشکل است. مثلاً در مورد نام خانوادگي "پلويي" اسامي بسياري هست كه برگ‌جهاني نيستند. بنده برای گزینش افراد برگ‌جهانی در آن سایت، دو معیار را در نظر گرفته ام:
  1 ــ فرد مورد نظر از جانب من یا اطرافیان شناسایی قطعی شود.
  2 ــ در قسمت محل دفن فرد نامبرده، "لواسانات" درج شده باشد.
  یکی دیگر از منابع من در تهیه‌ی فهرست، اسناد قدیمی بوده که کمتر به آن توجه شده است. فی‌المثل در همین مورد طایفه‌ی اثباتی، سندی هست که مرحوم مولود‌سلطان دختر مرحوم اسماعیل‌بيك در آن درخت گردویی را به مرحوم آقاحسن‌علی صلح داده و متاسفانه هیچ‌یک از دوستان ذکری از آن نکرده است.
  قبل از انتشار این فهرست، لازم می‌بینم برای تکمیل و رفع کاستی‌ها و اصلاح اشتباهات احتمالی آن، دست یاری به سوی تمام دوستان دراز کنم.
  هرکس از از هر طایفه و خانواده‌ای که هست، نام و مشخصات رفتگان خود و خانواده‌های مرتبط خود را حتی‌الامکان از روی منابع مکتوب [شناسنامه، عقدنامه، صلح‌نامه، وصیت‌نامه یا هر سند و مدرک دیگری] ذکر کند. مشخصاتی شامل: نام کامل، نام خانوادگی[یا طایفه]، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، تاریخ فوت، محل دفن، نام فرزندان، خواهران و برادران.
  بدیهی‌ست که درج نام پدر و پدربزرگ و اجداد نسل‌اندر‌نسل هرکس[درصورت قطعی بودن] کمک بسیار شایانی می‌کند. اگر شخصی از تمام مشخصات فوق، تنها نام و نام پدر را هم ‌مي‌دانست، تصور نکند بی‌اهمیت است. ارائه‌ی مشخصات، حتی اگر کامل هم نباشد [به شرط مستند و معتبر بودن] برای ما به‌هرحال راهگشا و مفید است. در انتظار یاری تمام دوستان هستیم تا بی‌واسطه یا باواسطه عنایت بفرمایند.
  ارادتمندـــ مرتضی لبافی

 • ا.ا.

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای مرتضی لبافی
  آقای لبافی اول از همه لطف و محبتی که نسبت به اینجانب دارید از شما سپاسگزارم و امیدوارم که شایسته تشویق های شما الگو و استاد عزیز باشم.
  آقای لبافی نظرات شما و تلاش های شما مثل همیشه درست و کارشناسی بود. مثلا درباره گورستان بهشت زهرا شما درست می فرمائید. این منبع به تنهایی نمی تواند کار
  گشا باشد به ویژه این که خیلی از برگجهانی ها در گورستان های دیگری هم دفن شده اند برای مثال مرحوم عصمت لبافی ( خاله بنده ) و فرزند مرحومشان فریدون لبافی در گورستان امامزاده عبدالله دفن شده اند یا شهید رضا اثباتی فرزند حسینقلی فرزند محمد یوسف در گورستان امامزاده علی اکبر در میدان چیذر شمیران.
  طبیعتا سرکشی به همه گورستان ها و پیدا کردن اموات برگجهانی کاری است غیر ممکن.
  ضمن این که همانطور که شما اشاره کردید برخی از نام های خانوادگی در جاهای دیگر هم رایج است ( مسئله ای که درباره نام فامیل اثباتی به صورت محدودتر رخ داده است)
  درباره اسناد قدیمی نظر شما کاملا درست و به جاست و اول از همه باید به آنها و به خصوص اسناد مربوط تقسیم ارث اشاره کرد که فکر کنم اسامی زیادی را بتوان از آن استخراج کرد.
  یک مطلب دیگر که من با الهام از نظر برادرم اسماعیل پیشنهاد می کنم این است که ساکنان محله های مسکونی برگجهان را بنویسیم. مثلا حیاط کربلایی علی اصغر و ...
  این فکر از آن جهت برای من قوت گرفت که در تماس با مادرم درباره خانواده ولی الله اثباتی که در چند نظر قبل به آن اشاره کرده ام از او سوال کردم. کمی فکر کرد. سرنخ های محدودی که داشت به من داد ( مثل این که زن ولی الله اثباتی خواهر زن داداش عیسی ( کوکب پلویی ) بوده یا این که آنها ربطی به خانواده کل عبدالعظیم داشتند و ....) و در نهایت گفت یادم آمد خونشون پشت خونه عمه حاج خانم ( عبدالحمید ؟؟ اثباتی ) بود.
  آن خانه و ساکنانش دیگر وجود خارجی ندارند اما از طریق محل زندگی شان می شود قرابت قامیلی شان را با دیگران کشف کرد.
  در نهایت این که به چشم ، من هر چه درباره خانواده ها پیدا کنم برای شما خواهم فرستاد...
  باز هم از تمام تلاش های شما ممنون و سپاسگزارم.

 • مصطفی اثباتی

  خانم ارمغان اثباتی از تلاشتون ممنونم در پیام خصوصی هم نوشتم که همسر ولی الله اثباتی از خاندان پلوئی ها بوده و پدر بزگ من با خاندان کوشکستانی ها نصبت برادر خاندگی داره با اقدس کوشکستانی و اصغر کوشکستانی ، که اقدس کوشکستانی عمه خانده پدر من هستند که به گفته ایشان همسر اقدس هم از خانواده پلوئی ها است

 • ا.ا.  - مولود سلطان...

  پیش از هر چیز از اشتباهات تایپی که در نظر قبلی دارم معذرت خواهی می کنم.
  یک مورد دیگری هم که در متن آقای لبافی برای من جالب بود مسئله صلح درخت گردو بود. من تا به حال این مطلب را نشنیده بودم. اگر منظور از آحسنعلی همان آحسنعلی کریم است ، مولود سلطان دختر اسماعیل بیک ( که من اصلا به شخصه از وجودش خبر نداشتم) می شده عمه پدرش. به نظر من سال صلح شدن این درخت خیلی مهمه.... آیا هدیه تولدبوده (چون بچه دار شدن کریم خودش داستانی شنیدنی است ... همه فرزندانش می مردند و او هم در حالی که به شدت احساس ناکامی می کرده مدتی از برگجهان کوچ می کند و به مازندران می رود تا این که عده ای از اهالی برای بازگرداندش به مازندران می روند و بعد از بازگشتش آحسنعلی به دنیا می آید) و یا یک جور محبت ( با توجه به این که آحسنعلی پدرش کریم را در خردسالی از دست داده بوده)....
  خلاصه این که جالب بود.
  و یک سوال دیگه .. این درخت گردو کجاست....
  باز هم ممنون آقای لبافی

 • ا.ا.  - مولود سلطان 2 + آقای مصطفی اثباتی

  باز هم سلام
  البته یک فرضیه دیگر هم درباره صلح این درخت گردو به ذهن من رسید. با توجه به شنیده هایم از سالخوردگان برگجهان : " قدیمی ها اونقدر بد بودند.... وقتی یکی می مرد زود مردها می اومدند توی همون مجلس عزا در حالی که خواهراشون داشتند عزاداری می کردند و توی سر و صورت خود می زدند از اونها می خواستند ( به نوعی اونها رو فریب می دادند ) تا مالهاشون رو " صلح " برادراشون کنند و زن ها هم در اون لحظات احساسی این کار رو می کردندو بعدها که همه چیز از تب و تاب اولیه اش می افتاد پشیمون می شدند."
  باید درباره این بانو مولود سلطان بیشتر بدانم.... آقای لبافی اگر صلاح دانستید سند مربوط به این ماجرا را منتشر کنید.....


  برای آقای مصطفی اثباتی
  ممنون که نظراتتان را اینجا نوشتید... توضیحاتتان جالب بود اما من زیاد و دقیق کوشکستانی ها را نمی شناسم اگر دوست داشتید برای تکمیل شجره نامه اثباتی ها به درخواست آقای مرتضی لبافی پاسخ بدهید و جزو نخستین کسانی باشید که خانواده خود را به ایشان معرفی می کنید.

 • morteza labbafi

  سلام
  سند مورد اشاره ي خانم اثباتي قبلاً در سايت در آستانه به شماره ي 103 و به نشاني:

  http://www.darastaneh.com/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-103.html

  منتشر شده است. البته پيرو مكالمه اي كه با آقاي فيض آبادي داشتم، قرار شد تمام اسناد مذكور، همراه با بازنويسي آن ها در اين سايت نيز درج شود. اميدوارم موجبات رضايت علاقه مندان را فراهم آورد.
  در مورد صلح نامه ها و ستمي كه بر زنان روستا مي رفت، خانم اثباتي در كليت امر درست مي گويند. نمونه ي بسيار جالب آن را مي توان در سند شماره 143 سايت در آستانه مشاهده كرد كه حتي در خانواده ي ما سو‍ژه ي طنز شده بود. اما اين مقوله پيچيدگي ها و نكته هايي دارد كه بايد دقيق تر بررسي شود.
  در مورد آمارگيري محله به محله ي مورد اشاره ي آقاي مهندس اثباتي نيز بايد گفت روش فوق العاده موثري در به يادآوردن افراد و خانواده هايي ست كه از يادها رفته اند؛ اما تصور مي كنم براي پيداكردن روابط نسبي و سببي به عنوان مبناي ترسيم شجره نامه ها و يافتن حلقه هاي گمشده، ناچار بايد نام پدر، مادر، همسر[ان]، فرزندان، خواهران و برادران افراد روشن شود.

  ارادتمند ــ مرتضي لبافي

 • Esmaeil Esbati

  با سلام
  ما مهندسین عادت داریم همه چیز را از دیدگاه مهندسی نگاه کنیم و اصولا جهانبینی ما کم کم محدود و محدود تر میشود.
  وقتی به روستا از بالا نگاه میکنیم و خطوط ترازی برای خودمان تصور میکنیم که یکی از آشکارترین انها نهری است که از بالای سراسو ( سر +آب+ سو) به دشتها میرود خطالقعر(دره) و خطالراس (تپه) هایی را میتوان دید برای مثال وقتی شاکیله فوقالذکر به سراسو نزدیک و به سمت دشتها میپیچد یک خطالراس وجود دارد ادامه این خطالراس به سمت تنگ مرغ و برگشتش خطالقعری بوجود میاورد و به همین ترتیب وقتی به سمت باغ ناصر میرود در نزدیکی منزل فعلی حاج ابوطالب خطالقعر دیگری هست
  طبیعتا قبل از احداث این نهر سیلابها از این دو مسیر به سمت دره تنگه مرغ و سپس به روبار میرفته است. هر چند ساخت و ساز های فعلی تا حدودی دره های قبلی را مسدود کرده است ولی تا همین اواخر وقتی بارش شدید داشتیم سیلاب از این دو مسیر راه خودش را باز میکرد و به دره تنگ مرغ و یا به دشت- دشتها- سرازیر میشد.
  سرده در محدوده این دو دره قرار داشت و نحوه قرار گرفتن خانه ها از بالا به پایین تنظیم میشد
  طبیعی بود که هر کس سعی داشت خانه و کاشانه خود را در محل مناسبتری بسازد که از حوادث طبیعی کمترین خسارت را ببیند.
  محله سبدار یکی از محله هایی بوده است که تا حدود زیادی در خطالراس قرار داشته است احتمالا
  برای ابرسانی به معدود ساکن روستا و در زمانی که کشت ها بیشتر بصورت دیم بوده است ابانباری در خطالراس این منطقه بنا میکردند که با باز پخش ان بتوان به همه اهالی این منطقه اب را رساند
  معقولترین مکان محل فعلی اب انبار سرده میباشد که با اندکی نهر سازی احتمال هدایت چشمه سار ها به این اب انبار بوده است
  شاید بعد ها که در این محل اب انبار ساخته شد در خرابه های همان اب انبارهای قدیمی بوده باشد و در زمینی که به همین امر اختصاص داشت
  حالا اگر این فرضیه درست باشد
  کسانی که در حواشی این اب انبار ها زندگی میکردند علی القاعده میبایست مسولیت اب را بعهده میداشتند که شاید به انها سر+ آب +دار میگفتند که به مرور به س-ب-دار تبدیل شده است و از انجایکه برای این امر خطیر و حیاتی و مهم برای اهالی آب+ادی ( آبادی) ثبت و ضبط امور لازم بود کسانی از همین افراد دفتر و دستکی داشتند و ثبت امور میکردند و وظیفه کنترل و توزیع اب را داشتند
  با کنار قرار دادن این دو فرضیه میتوان چنین استنباط کرد که اثباتیها - سبداریها- سر-آب - دار و ثابت تهیه و توزیع آب در این منطقه از روستا بوده اند که به دلایل سیاسی و یا علایق محلی کم کم با هم وصلت هم نموده اند یا ننموده اند و اسم فامیل مشترکی انتخاب کرده اند
  و بیشتر در قدیم به این ناحیه محله سبدار میگفتند یا طایفه سبدار.
  این فقط فرضیه و نظریه من بوده است و اندکی خیال پردازی کمی کاوش باستان شناسی هم لازم است

 • مصطفی اثباتی

  سلام خدمت آقای مرتضی لبافی

  من خودم هم زیاد از آبا اجداده کوشکستانی ها خبر ندارم اما اصضر و اقدس رو میشناسم و دیدمشون

  عمو و عمه خوانده پدرم هستن همونطور که خدمت خانم ارمغان اثباتی گفتم شوهر اقدس از

  خانواده پولوئی ها هست و فکر میکنم همون برگه جهان هم زندگی میکنه چون خیلی وقته ندیدمشون

  اصغر تهران زندگی میکنه اما برگه جهان هم خونه داره و تابستونا میره اونجا فقط همین قدر میدونم

  و اینکه ولی ا... اثباتی یهنی پدره پدر بزرگ من با پدر اصغر چه نسبتی داشتن

  .............. نمیدونم که احتمال میدم از یک مادر و 2 پدر باشن بلزهم پدر بزرگم از سفر برگردن ازشون خواهم پرسید

  ممنون برقرار باشید

 • مصطفی اثباتی

  سلام مجدد خدمت آقای لبافی

  من از پدرم پرسو جو کردم و گفت که اصغر کوشکستانی و اقدس و دیگر خواهر برادراش از مادر با پدر بزرگ من یکی هستن و گفت که اثباتی و کوشکستانی و پلویی و کوثری ها باهم فامیلند و دربین هم دیگه با هم وصلت کرده اند

  بازم اگر چیز جدیدی کشف کردم براتون مینویسم

  ممنون سر افراز باشید

 • ا.ا.  - باز هم منم

  با سلام خدمت همگی ( چقدر هم تعداد این همه زیاده :( )
  برادر اسماعیل عزیزم نظر شما هم جالب است اما جای کار داره باید بگذارم توی فهرستم.... ولی این کلمه سبدار داره کلیدی می شه .
  آقای مرتضی لبافی اسنادی رو که بهش اشاره کرده بودید خواندم. اول از همه از مقاله مولود سلطان بسیار لذت بردم... فکر کنم بالاخره فهمیدم این مولود سلطان کی بوده است. چون پدرم همیشه از عمه سلطان صحبت می کرد اما من تصور می کردم عمه سلطان عمه پدربزرگم و به عبارتی خواهر کریم بوده اما این طور که بر می اید و اگر این عمه سلطان همان مولود سلطان باشد در واقع عمه کریم و دختر اسماعیل بیگ بوده که همسر اولش تهرانی بوده و همسر دومش همان باشی مشهور. ایشان بچه دار نشده بودند. زنی مقتدر بودند که در آن زمان برای خودش برو و بیایی داشتند.
  سند تقسیم ارث هم که به قول امروزی ها ( اندش بود) . قسمت قیمت گذاری لحاف کرسی واقعا خنده دار بود. روند نوشتن سند از صد تا جک خنده دار تر بود والبته در پس این خنده های لحظه ای می شود بخشی از تاریخ را دوباره خوانی کرد.
  به همه دوستانی که این نظر را می خوانند توصیه می کنم این سند رو مطالعه کنند.

 • Esmaeil Esbati

  با سلام
  فرصتی شد تا سند موجود در سایت استانه را بخوانم-
  با یکی از پسر عموهایم صحبت کردم و قرار شد در اینخصوص تحقیق کند
  مطالبی را ایشان عنوان نمودند که بسیار جالب و در فرصتی دیگر نقل خواهد شد
  موضوع درخت گردو بسییار جالب است

 • morteza labbafi

  جناب آقای مصطفی اثباتی
  با سلام و عرض تشکر از این که دانسته‌های خود را در اختیار سایت روستا می‌گذارید. بنده تمام اطلاعاتم راجع به خانواده‌ی محترم مرحوم ولی‌الله اثباتی، اين‌هاست:
  اثباتي، روح الله—ولي الله--؟-؟--پدر: علي محمد- و ؟
  اثباتي، علي محمد—روح الله--؟-؟--پدر: مصطفي- و؟
  اثباتی، محمدکاظم—ولی الله-- تولد3/1/1307- فوت13/10/84—77—محل دفن رودهن(جاجرود؟)َ
  اثباتي، ولي الله--؟-- ؟-؟--پدر:محمدكاظم-روح الله-

  در هیچ یک از اسناد و منابع موجود نیز ردي از اين خانواده ندیده‌ام. اگر ممکن است شما نام‌هاي ديگر اعضاي اين خانواده و نیز نام پدر اصغر و اقدس کوشکستانی را بفرمایید تا بتوان بهتر جستجو کرد. با توجه به محل دفن مرحوم محمدکاظم و اشاره‌ی شما در مورد ارتباط فامیلی با خانواده‌ی کوثری كه شعبه‌يي از آنان در جاجرود ساكن بوده‌اند، اگر سرنخ کوچکی نیز در این مورد بدهید ممنون می‌شوم.
  سوالات مشخص:
  1 – پدر مرحوم ولي‌الله 2 –برادران و خواهران احتمالي 3 –برادران ديگر و خواهران احتمالي آقاي روح‌الله اثباتي 3 – برادران و خواهران آقاي علي‌محمد اثباتي 4 - همسران كساني كه مرحوم شده اند
  با تشکر – مرتضی لبافی

 • morteza labbafi

  با سلام خدمت خانم اثباتي
  با تشكر از لطفتان بايد عرض كنم كه در مورد مرحومه مولودسلطان سهوي رخ داده است. ايشان هرگز همسر مرحوم محمدصادق (باشي) طوسي( تولد حدود1245-زنده در 1278 ) نبوده است. آقاي حاج تيمور طوسي در شجره‌نامه‌ي طايفه‌ي طوسي تصريح كرده‌اند كه همسر مرحوم باشي، دختر مرحوم عبدالكريم اثباتي ( فوت حدود 1288 ) بوده است.مرحوم كريم پسر حاج‌آقا، دختري به نام معصومه(فوت 15/8/1336) داشته كه همسر مرحوم عبدالرحيم اثباتي بوده و دختر ديگرش كه نام وي بر ما مجهول است، همسرمرحوم باشي بوده است.
  و اما در تأييد فرمايش شما، مرحومه مولودسلطان قطعاً بانويي مقتدر و متشخص بوده است. عنايت داريد كه ايشان در ميان تمام زنان هم‌عصر خود كه نام‌شان در اسناد قديمي آمده، تنها زني‌ست كه صاحب‌مُهر بوده و داشتن مُهر در آن روزگار بواقع نشانگر هويت تام‌و‌تمام وقائم‌به‌ذات اجتماعي و نيز استقلال اقتصادي بوده است.[براي مثال ايشان را مقايسه كنيد با مرحومه هاجرخاتون در سند شماره 110 سايت درآستانه كه همسرش نامه‌ي وي را مُهر زده است!!] آيا وجود زناني همچون مولودسلطان، ملاباجي، ايران‌خانم و... ، به‌خودي‌خود نمايانگر تفاوت عميق نگاه اين خاندان با ديدگاه‌هاي مرسوم و معمول سنتي نسبت به عنصر زن نيست؟

 • morteza labbafi

  جناب آقاي فيض آبادي
  در نظر فوق بنده هرگز آيكون ها را درج نكرده‌ام و نمي دانم چرا بجاي پرانتز و رقم، اين شكلك‌ها در متن آمده است.مرحمت بفرماييد حتما آن‌ها را حذف كنيد.
  مرحوم باشي در تاريخ 1278 زنده بوده است.
  مرحوم عبدالكريم اثباتي در حدود سال 1288 فوت كرده است.

 • محمود فیض آبادی

  سلام آقا مرتضی
  این شکلک ها با درج کدی در متن نمایش داده می شود. در نظر شما دقیقاً کد یک شکلک درج شده بود و به همین دلیل این شکلک نمایش داده می شد. بعد از پرانتز یک فاصله ایجاد کردم و این موضوع رفع شد.

 • Esmaeil Esbati

  ماجرای زمان سرباز بگیری و سهمیه محلات را باید مطالعه نمود تا دلیل تغییر فامیلی برخی از افراد اثباتی را دریافت

 • ا.ا.  - مولود سلطان

  آقای لبافی با سلام
  بله همان طور که شما می فرمائید ظاهرا و تحقیقا یک مولود سلطان نامی بوده است که دختر اسماعیل بیگ بوده اند و سلطان نام دیگری بوده که به عمه سلطان معروف بوده است . به گفته مادرم ( اگر اشتباه نکنند ) عمه سلطان ، عمه آحسنعلی و حسین و در نتیجه خواهر کریم بوده است. به اعتقاد مادرم " خواهر کریم " زن باشی بوده و نه " دختر کریم" .
  تا آنجا که من می دانم کریم تنها یک دختر داشته به نامه معصومه. با این حال درباره فرضیه شما که کریم دختر دیگری هم داشته می شود تحقیق کرد. من تلاش می کنم از طریق فاطمه خانم اثباتی - همسر حاج ابراهیم لبافی و نوه معصومه جواب این سوال را پیدا کنم.
  یک مورد دیگری هم که هست این که من به یاد دارم همیشه پدرم می گفت اسم خواهرم هما را از اسم عمه اش ( حال عمه خودش یا عمه پدرش یا ... نمی دانم ) برداشته است که اسمش همایون بوده ... شاید برادرم اسماعیل یا خود خواهرم هما این خاطره را بهتر بدانند و یا بتوانند درباره آن راهنمایی کنند. شاید این همایون همان همسر گم شده باشی باشد( اگر این فرض را که زن باشی دختر کریم بوده بپذیریم)
  نکته بعد این که استخراج سال های تولد و وفات افراد از سوی شما بسیار کار جالبی است برای مثال سال مرگ کریم به احتمال بسیار زیاد درست است. چون آحسنعلی متولد سال هزار و دویست هشتاد بوده است و طبق نظر بسیاری از افراد هنگام مرگ پدر هفت ساله بوده است.( که به تاریخ هزار و دویست و هشتاد و هشت ) شما بسیار نزدیک است.
  درباره زن در خانواده اثباتی هم با نظر شما موافقم که انشالله در فرصتی مناسب می شود بیشتر به آن پرداخت.

 • Esmaeil Esbati

  اکنون به معرفی یکی از افراد معروف در خاندان مجاوری می پردازم به نام حسین مجاوری ( معروف به حسین همایون ) مرحوم استاد حسن همایون متولد سال 1275 هجری شمسی از پدر به نام غلامرضا و مادر به نام همایون متولد شد و پس از طی دوران کودکی در برگ جهان به همراه مادر و برادر و خواهران به تهران نقل مکان کردند.


  این را از همین سایت استخراج کردم - نمیدانم که این همایون همان باشد یا نه؟ شاید عباس مجاوری که نوه ایشان میباشند بتوانند توضیح دهند

 • مصطفی اثباتی

  سلام آقا مرتضی

  تشکر از توجه شما

  نامهای برادر و خواهر های علی محمد رو میدونم چون عمه و عموی خودم هستن

  اولین بچه علی محمد 2 طوبی (فاطمه) 3 ولی الله که فقط ولی صداش میکنن و آخریش مریم

  اثباتی که خیلی دوسش داشتمو معلم بود در سال 1377 به دلیل سرطان خون فوت کرد

  در ضمن محمد کاظم دقیقا تو گورستان جاجرود به همراه همسرش در کنار بقیه خاندان ما

  دفن شدن

  در ضمن من هنوز پدر بزرگم از مسافرت کربلا برنگشته ، برگشتن چشم حتما اسم مادر و

  عمه و عمو هاشو ازشون سوال میکنم

  بازم ممنونم از تلاشتون

  موفق باشید

 • مصطفی اثباتی

  در ضمن ولی الله پدر روح الله پدر علی محمد پدر بنده یعنی مصطفی

 • morteza labbafi

  با سلام خدمت خانم ارمغان اثباتی و آقای مهندس اسماعیل اثباتی
  درمورد همسر مرحوم باشی، به احتمال بسیار زیاد، نظر مادر گرامی تان صحیح است. با رجوع به اسناد و تخمین حدودی تواریخ تولد و فوت افراد مرتبط با این موضوع، به نظر می رسد همسر مرحوم باشی، خواهر مرحوم عبدالکریم اثباتی باشد. منبع ادعای قبلی من در مورد دختر مرحوم عبدالکریم، قول جناب آقای تیمور طوسی بود که در قسمت دوم شجره نامه ی طایفه ی طوسی درج گردیده است؛ که تصور می کنم لغزش در نقل قول یا نگارش باشد.
  کاش می شد دخترعموی ارجمندمان خانم لعیا لبافی، منت بگذارند به صورت تلفنی یا حضوری درخدمتشان باشیم تا ابهاماتی ازاین دست را روشن سازند.
  بنده در جستجوهای خود ازجمله برای روشن شدن ابهاماتی که درموردخانواده ی مرحوم کربلایی حسین علی وجود دارد، خدمت حاج احمدآقای لبافی رسیدم که ایشان توصیه کردند خدمت برادرشان حاج محمدآقای لبافی و بویژه مادر ارجمند شما هم برسم که اشراف بیشتری دارند. حاج محمدآقای لبافی لطف کردند از طریق فرزند ارجمندشان آقای مصطفی لبافی [عضو سایت] راهنمایی هایی کردند. اگر می شد خدمت خانم لبافی هم برسیم مایه ی سرافرازی ست.
  فرمایش و نقل جناب مهندس درمورد همسر مرحوم حسین مجاوری نیز قطعاً قابل توجه است. باتوجه به سال تولد مرحوم حسین مجاوری و تخمین سال تولد همسر مرحومشان، به لحاظ نظری و روی کاغذ، مرحومه همایون می توانسته خواهر آقاحسن علی باشد.
  ارادتمند ــ مرتضی لبافی

 • morteza labbafi

  جناب آقای مصطفی اثباتی سلام
  از توجه تان صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم سایه ی پدربزرگ گرامی برسر همگی ما مستدام بوده و بتوانیم از حضورشان بهره مند شویم.
  ارادتمند ـ مرتضی لبافی

 • ا.ا.

  جناب آقای مرتضی لبافی
  ضمن عرض سلام و تشکر از زحمات جنابعالی خدمتتان عرض شود که با مادرم صحبت کردم . ایشان از این که اگر بتوانند کمکی کنند استقبال کردند. حال هر طور که خودتان مایل هستید به صورت تلفنی و یا حضوری. احتمالا تلفن منزل مادرم را دارید اما برای اطمینان بیشتر آن را برای شما میل می زنم.
  درباره همایون هم فکر کنم همایون در کودکی فوت کرده است ولی باز من از یک منبع دیگر سوال خواهم کرد و جوابش را برای شما خواهم نوشت.

 • مصطفی اثباتی

  جناب آقای مرتضی لبافی

  ممنون از محبتتون

  بنده هر کاری که از دستم بر بیاد برای به هم پیوستن این زنجیده های از هم گسسته انجام میدم

  سربلند باشیدو پایدار

 • مصطفی اثباتی

  سلام خدمت تمامی دوستان بزرگترها و بخصوص مادران برگجونی

  میدونم تاخیر داره اما

  ولادت حضرت زهرا(س)و روز مادر و زن رو به تمام مادرای دنیا بخصوص مادرای برگجونی

  تبریک میگم انشا ا... همیشه سایشون بالا سر و دعای خیرشون پشت سر ما کوچیکترا

  باشه

 • مصطفی اثباتی

  سلام آقای مرتضی لبافی
  طبق پرسو جو های من پدر بزرگ من بغیر از محمد کاظم اثباتی هیچ خواهر یا برادر تنی
  دیگه نداشته نام مادرش هم طوبی پلوئی بوده

  ممنون

  موفق باشید

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - عذرخواهی به جهت غیبت

  سلام بنده به کلیه سروران گرامی دوستان - آشنایان و اقوام

  بویژه سرکار خانم ارمغان اثباتی - جناب استاد مرتضی خان لبافی و جناب محمود فیض آباد.

  عذرخواهی میکنم بابت غیبت طولانی که داشتم - بواسطه درگیری کاریی که داشتم مدتها بود به سایت و حتی فیس بوک هم سر نزده بودم . البته خیلی هم بیکار نبودم و توی اکسل دارم شجرنامه خودمان یعنی طایفه مرحوم خلیل را مینویسمکه انشاله وقتی کامل شد برای شما سروران عزیز بخصوص جناب آقی فیض آبادی جهت درج در سایت خواهم فرستاد .
  از اینکه میبینم دوستان عزیز همچنان تلاشگرانه در پی یافتن این زنجیره هستند و از اینکه میبینم هر روز افراد جدیدی به عضویت سایت در میاند و مطالبشان به یافتن و رسیدن این مهم کمک میکنه خیلی خوشحالم .

  برای همگی آرزوی موفقیت میکنم .

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - اصلاحیه

  جناب فیض آبادی

  در متن بال و در فامیلی شما ی جا افتاد ه . بی توجهی بنده را ببخشید.

 • محمود فیض آبادی

  خواهش میکنم آقا فرهاد ;)
  موفق و پیروز باشد.

 • morteza labbafi

  سرکار خانم ارمغان و آقایان مصطفی و نادر اثباتی
  من هم بابت تأخیر در تشکر از الطاف شما عزیزان عذرخواهی می‏کنم. خانم اثباتی که با هماهنگ کردن مادر گرامی‏شان لطف بسیار بزرگی کرده‏اند. دریغم می‏آید فیض خدمت رسیدن حضوری را با ارتباط تلفنی عوض کنم. مریم کرمان است، به‏مجرد آمدن وی خدمت خانم لبافی خواهیم رسید.
  آقای مصطفی اثباتی نیز زحمت کشیده و اطلاعاتی داده‏اند که شایسته‏ی تقدیر است، هرچند به‏رغم جستجوی زیاد، هنوز نتوانسته‏ام ردی از خانواده‏های پلویی و کوشکستانی مذکور بیابم.
  از زحمت آقای نادر اثباتی نیز باید بسیار تشکر کرد. البته بنده اطلاعات ارائه شده توسط ایشان را [همچون دیگر اطلاعات مربوط به طوایف و خانواده‏های روستا] بترتیب در ورد و اکسل پیاده کرده‏ام، اما مشتاقم که نتیجه‏ی کار ایشان را که قطعاً کامل‏تر است، ببینم. آرزومندم زحمات ایشان در این مورد، الگویی برای دیگر دوستان شود.
  با تشکر و عرض ارادت همیشگی ــ مرتضی لبافی

 • مصطفی اثباتی

  سلام آقای لبافی

  من هنوز در حال تحقیق در مورد شجره نامه خودم هستم

  بازم اگر به نتیجه جدیدی رسیدم براتون مینویسم

  بازهم موفق باشید

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - خطاب به جناب لبافی

  سلام به استاد عزیز جناب مرتضی خان لبافی

  از اینکه می بینم زحمت میکشید و وقت گرانبهای خود را به جهت جمع آوری اطلاعات و نگارش و مدون کردن در ورد و اکسل در اختیار دیگر دوستان میگذارید بسیار خرسندم .
  اگر براتون امکان داره شماره تلفن خودتون رو برای من ایمیل کنید . چون شما تجربه فرم شجرنامه رو دارید بنده چند تا سوال در رابطه با جداول اکسل دارم از شما بپرسم چون در بعضی جاها به مشگل خوردم .

  nader_esbati@yahoo.com & esbati@trusttec.ir

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خانواده اصغر خلیل

  سلام به اهالی برگجهان به ویژه دست زحمتکشان و اعضای سایت
  بعداز مدتها دوری و وقفه اون هم به علت گرفتاری زیاد و بعداز پوزش بخاطر این موضوع از دوستانی که با علاقه دنبال میکردند بویژه سرکار خانم ارمغان اثباتی که با ایمیلشان مرا برآن داشتند که دنباله مطلب کنم میرم سر اصل ماجرا.
  اگر خاطرتان باشد من خانواده یکی از پسران خلیل اثباتی یعنی علی اصغر (اوس اصغر بنا) را دنبال میکردم.
  بعداز ناصر فرزند ارشد حاج اصغر و ملیحه دختر بزرگ خانوده میرسیم به وجیهه (فاطمه) متولد 1335.
  ایشان هم از کم لطفی و بیسوادی و فرهنگ اونموقع خانواده بی نسیب نماندند و در نوجوانی (به نظر من در بچگی) به خانه بخت فرستاده شدند . خواستگار ایشان فردی ارتشی و از اهالی ملایر (البته خودش بچه تهران بود) بودند که یادم میاد از خواستگاری تا شب عروسی به یک چشم برهم زدن گذشت و این موضوع فرصت فکر کردن و تصمیم گیری را از همه ربود و وجیهه هم مثل ملیحه از نعمت تحصیل محروم شد یکی در کلاس ششم و وجیهه در کلاس هفتم با مدرسه خداحافظی و به شوهرداری و بچه داری مشغول شدند . البته ناگفته نماند که وجیهه با پشتکار و علاقه ای که داشت 8-9 سال پیش به تحصیل ادامه داد و امسال هم قصد ورود به دانشگاه را دارد.
  ادامه دارد ........

 • ا.ا.  - عزت بیگم، همسر کربلایی علی اصغر

  با سلام خدمت همه دوستان و تشکر از جتاب آقای نادر اثباتی که خالصانه به تشریح سرنوشت تک تک اعضای خانواده استاد اصغر بنا می پردازند من هم چند مورد جدیدی را که درباره خاندان اثباتی شاخه کربلایی علی اصغر شنیده ام اینجا اضافه می کنم.
  تا جایی که می دانستیم همسر کربلایی علی اصغر عزت بیگم نام داشت. به گفته نوه ایشان خانم عذرا اثباتی، نام پدر عزت بیگم ربیع و از اهالی شاهان و نام مادرش زینب خاتون بود که از خانواده سبداری ها بوده است. زینب خاتون که معلم قران بود عمه مرحوم صفرعلی اثباتی می شده است. ایشان از ازدواج اول خود با مردی به نام شفیع ( که شاید او هم سبداری بوده است!؟) دختری به نام زهرا داشته و از ازدواج دوم خود همین عزت بیگم را که بعدها همسر کربلایی علی اصغر می شود.
  زهرا نیز دو دختر به نام های صغری و صفورا داشته است که صغری خودش صاحب سه دختر به نام های فاطمه و ربابه و سکینه می شود.... از سایرین اطلاعات درستی ندارم ...
  به امید گره گشایی هر چه بهتر از طایفه سبداری ها :)

 • علی اکبر لبافی

  خانم اثباتی
  باسلام
  من خبر دارم که سرکار خانم عذرا اثباتی بسیاری از قصه های مادربزرگ قصه گوی برگجهان (همسر مرحوم داش حسین) را بلد هستند. ایشان و آقا مهدی زوجی هستند که با پی گیری من وشما شاید بتوانند این میراث ادبی و شفاهی برگجهان را زنده کنند. در این مورد هم شما می توانید قبول زحمت کنید.

 • ا.ا.

  این یکی از آرزوهای من است. در گفتگوی کوتاهی که با عذرا خانم داشتم متوجه شدم یک تاریخ زنده جلوی روی من نشسته است و چقدر هم شیرین و زیبا و با ادبیاتی بسیار غنی و با حافظه ای مثال زدنی و شکیبایی بی نظیر چندین خاطره را برای من تعریف کردند.
  برایم چند بیت شعر از قول خانم مولود سلطان خواهر اسماعیل بیک و حاج مهدی قلی خواندند و مثل یک معلم خوب و باتجربه و با مهر تمام ،قبل از این که من دهان بازکنم و معنی واژه های ناآشنا را بپرسم معنی کلمه ها را یکی یکی و با حوصله توضیح دادند.
  متاسفانه وقت ما تنگ بود و حرف و سخن از هر دری بسیار و تا حالا نشد آنچه باید پیش از این می شد...

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خانواده اصغر خلیل

  سلام و درود به دوستان و اقوام گرامی

  ضمن تشکر از سرکار خانم ارمغان اثباتی بابت مطلبی که نوشتن با اینکه من با شنیدن اینجور مطالب احساس افسردگی میکنم و افسوس میخورم که چرا فرصت پیش نمیاد تا از این گنجینه های دوست داشتنی ( امثال سرکار خانم عذرا خانم عزیز) توفیقی هم نصیب ما بشه ، رو راست دلم درد میگیره از اینهمه بی توجهی به بزرگان اقوام که هر کدامشان گنجی در سینه دارند البته منظورم به خودمه که از همه بدترم . (در قسمت قبلی نصیب را اشتباه تایپ کردم که عذر خواهی می کنم).
  بگذریم ، میرم که ادامه مطلب کنم در باره وجیهه، وجیهه دختر اوس اصغر بنا که با علی صارمی متولد 1322 (13 سال اختلاف سنی) در سن 15 سالگی ازدواج نمود که ایشان هم مثل خواهر بزرگترش بواسطه وصلت زود هنگام از ادامه تحصیل محرم ماند ولی وجیهه با حضور در جلسه آموزش قرآن و سر و کله زدن با بچه ها در زمان تحصیل به این نتیجه رسید که میتواند ادامه تحصیل کند و چه بسا ادامه این موضوع ایشان را تا مرحله ای سوق داد که امسال به یاری خدا راهی دانشگاه خواهند شد . و حاصل این ازدواج 3 پسر و 1 دختر بنامهای محسن 1352 مریم 1356 مهدی 1358 و محمد 1368 .

  محسن با سرکار خانم ژیلا زرخانلی از تبار ترک ازدواج نمود و حاصل این ازدواج پسر 10 ساله بنام آبتین میباشد که هم اکنون همگی در کشور کانادا بسر میبرند.
  مریم با امیر سلطان که یک رگ برگجهانی دارد (نوه عمه بنده یعنی پسر فرح و فرح دختر اقدس) ازدواج نموده که حاصل این ازدواج 1 پسر بنام رادین و 1 دختر بنام درین (Dorrin) میباشد .
  مهدی با سرکار خانم مریم ... از تبار عرب ازدواج نمودند و حاصل این ازدواج 1 دختر بنام ستایش میباشد .
  و اما محمد که به گفته خودشان دستشان خط خورده و با 10 سال اختلاف با مهدی بدنیا آمد اینک مجرد است و همراه برادرش مهدی در بازار بزرگ به تجارت و پخش اجناس بدلی مشغول میباشند .
  در فرصت بعدی می پردازم به خانواده خودم که فکر میکنم مفصل تر هم باشد .
  به امید دیدار .....

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه خانواده اصغر خلیل

  سلام چندباره به اقوام عزیز و آنهائی که علاقه ای به این موضوع دارند

  بعداز ناصر ، ملیحه و وجیهه میپردازم به کوچکترین عضو خانواده اوس اصغر بنا یعنی بچه ته تاقاری حاج اصغر ، بنده حقیر نادر اثباتی که از کودکی مادرم مرا فرهاد صدا کرد و این اسم همراه نادر با من انس گرفت . قبل از شروع داستان خودم باید باستحضار برسانم که البته بعد از من دختری بود بنام مهناز که به علت فقر فرهنگی و مالی که در خانواده ما حکم فرما بود و آسیبهای جدی هم به همه فرزندان رسانده بود از میان ما رفت ، مهناز دو سال و نیمه از این قاعده جان سالم بدر نبرد و بر اثر بیماری منژیت در سال 1348 ناخواسته از ما خداحافظی کرد و رفت. شاید خدا اورا بیشتر از ما دوست داشت او را برد تا شاهد بسیاری از رنجهای کودکی مان نباشد >

  سال 1346 بود ما از خانواده عمو اکبر (علی اکبر اثباتی پسر ارشد مرحوم خلیل) جدا شده بودیم و پدر با مشقت زمینی در همان نزدیکیها خریده بود (خیابان پیروزی صد دستگاه) و چهار دیواری و سقفی زده بود و مادر ما را به دندان گرفته و در این خرابه ساکن کرد و این عجله برای نقل و مکان آن روز در فهم و درک من نبود. خانه با دستان پینه بسته پدر و دستهای نیمه جان مادر و دستهای کوچک و کم توان فرزندان کم کم شکل میگرفت که پدر بعلت بیکاری و فقر مجبور به ترک دیار شد و به یکی از دورترین نقاط ایران یعنی دشت مرغاب رفت تا بتواند اندوخته ای هرچند اندک با خود بیاورد تا چرخه خانواده کوچکش از حرکت نایستد ، و روزی که بعد از 6 ماه برای اولین بار آمد 1 ماه بود که ما بخاطر نداشتن حتی مبلغی برای وزیت دکتر و عدم آگاهی از بیماری مهناز او را ازدست داده بودیم و این غزل از شاعر معاصر استاد حسین شهریار چه مصداقی دارد با این دل درمند .

  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟
  نوشداروئی وبعداز مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودترمیخواستی حالاچرا؟

  برای ادامه حال مساعدی ندارم ولی ادامه دارد ........

 • Esmaeil Esbati

  جناب فرهاد اثباتی عزیز با سلام
  آنچه شما مینویسید باور و اعتقاد پدران و مادران مارا میرساند که به لقمه حلال داشتند

 • محمد حسین اثباتی

  با عرض سلام
  نوشته شما بسیار کامل خوب بود فقط یک مورد که اگر باشد بر زیبای ان میافزاید.در داخل متن شما در قسمت فرزندان کریم و احسنعلی مقداری نقص داشتید .
  شما در مورد فرزندان علی اکبر اطلاعات را نسبتا کامل داده اید ولی در قسمت عباس بسیار ضعیف عمل کرده اید .
  من محمد حسین فرزند مجتبی ومجتبی فرزند عباس و......
  لطفا این اطلاعات را کامل کنید در ضمن اگر سوالی داشتید میتوانید به ایمیل mh.esbati@mailfa.com و یا mh.esbati@yahoo.com مراجعه کنید.
  با تشکر

 • ا.ا.  - سلام آقا مخمد حسین

  سلام آقا محمد حسین
  خیلی خوشحالم که می بینم یکی از یادگارهای عمو عباس عزیزم دست به قلم شده و دز سایت پیام گذاشته.هیچ کسی بهتر از خود شما نمی تواند نام کامل فرزندان و نوادگان عمو را اینجا درج کند همان کاری که من در نخستین کامنت این مطلب درباره فرزندان پدرم مرحوم علی اکبر انجام دادم.
  البته من به توصیه برادرم ابراهیم قصد داشتم درباره خانواده عمو عباس هم بنویسم که تا به حال میسر نشد.
  عمو عباس گنجینه ای پر از اطلاعات بود اگر می توانی آنها را از پدر و عموها و عمه ها بپرس و در سایت بنویس همین طور درباره خانواده مرحوم زن عمو.
  به مادر و پدر سلام برسان
  دختر عموی پدرت ... ارمغان .... بهاره

 • مونااثباتی

  با سلام و خسته نباشید به همگی
  ظاهرا پسر عمو کوچولوم(محمد حسین اثباتی) کمی از اینکه اسم پدر بزرگمون(کربلایی عباس اثباتی) توی این مطالب کمرنگ به نظر اومده دلش گرفته
  میخواستم بهش بگم ناراحت نباش پسر عمو خودمون خاندان بابابزرگ رو به همه معرفی میکنیم :P
  هرچند که احتیاجی به معرفی نیست ولی خب... :roll:

 • محمد حسن اثباتی

  Farhad khan aziz
  Ba salam
  agar midoonestam be joz saz o avaz dast be ghalam ham hasti ,hatman dar
  daneshkadeye cinema va theatre dar goroohe adabiyate namayeshi korsiye ostadi barayat joor mikardam.ba hamin daastan pardaziha Nazi khanoom ro gool zadi?

  doostdare hameye shoma HASSAN
  Tehran Art University

 • محمد حسن اثباتی

  Jenaabe Dr. Esmaeil Aziz
  Ba salam
  Az khodaavande mannaan khaahaane salaamati va shaadaabiye rooz afzoon baraaye shomaa va khaanevaadeye azizetaan mibaasham.Besiyaar doost daaram sharaayeti haasel shavad molaaghaati daashteh baashim
  Be baraadaraane gol va hamshireh haaye geraami salaam beresoonid.

  eslimipub@yahoo.com

  esbati@art.ac.ir

 • محمد حسن اثباتی

  farhad joon

  fekr mikonam zamane dargozashte mahnaz joon ro eshtebah zekr kardi chon man daghighan oon rooz ro be khater daram man 5 saleh boodam pas bayad sale 1345 dorost basheh.bad nist be shenasnameye oon dokhtare ziba ke engar rooberooye man neshasteh refer koni.

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - ادامه داستان خاندان اصغر خلیل ملقب به اس اصغربنا

  سلامی گرم به دوستاران برگ جهان
  میدونم ، خیلی فاصله افتاد ولی مصادف شد با شب عید 1391 و بهانه ای رای تبریک سال نو به همه اقوام عزیز و هم ولایتیهای گرامی انشا... سال پر بار و با نشاطی در پیش رو داشته یاشید.
  من یعنی فرهاد که بعد از فوت مهناز بچه آخر خانواده شده بودم دوره فوت مهناز تا تنها شدنم را بخاطر نمیارم ولی یدفعه بخودم اومد دیدم دخترا رفتن خونه بخت و ناصر هم زنگ گرفته و رفته سوی خودش یعنی علی موندو حوضش ، تکرار این مطلب برای شما خسته کننده و برای خودم دردآوره ولی باید یادآوربشم که فقره فرهنگی و مالی خانواده مرا هم بی نصیب نگذاشت و من در سال 1349 در کلاس پنجم مردود شدم و ترک تحصیل کردم و و یک پسر 11 سال وارد دنیای بزرگتر و بازار کار شدم بمدت 4 سال هر کار سخت و طاقت فرسائی که فکرشو بکنید کردم تا دوبار رو آوردم به تحصیل که داستانش مفصله ولی بر اثر یک اتفاق این مهم حادث شد . علاقه وافری به موسیقی داشتم ولی به واسطه همان حرف تکراری خانواده مرا منع میکردند که دنبال علایقم باشم بنابراین بعداز دیپلم در رشته راه وساختمان و مقارن با انقلاب فرهنگی متاسفانه هیچ وقت به دانشگاه راه پیدا نکردم و در سال 1359 ازدواج کردم بدون اینکه سربازی رفته باشم و شغلی داشته باشم و زندگی مشترک در کنار پدر و مادر و برادر ( 3 خانوار در یک خانه) آغاز شد ، در سال 1361 اولین فرزندمان > بدنیا آمد ولی جنگ و مشگلات نداشتن معافی مرا مجبور کرد تا در سال 1360 به خدمت سربازی و خط مقدم جبهه برم ، 2 سال سربازی من دوران بسیار سختی برای همسر و فرزندم بود ولی گذشت .
  در سال 1364 وقتی از خانه پر هیاهو پدری درآمد و مستقل شدم روآوردم به موسیقی و رفتم دنبال موسیقی ایرانی یعنی فراگیری ردیف آوازی و هنوز هم همچنان ادامه دارد.
  و در سال 1366 فرزند دوم > بدنیا آمد پس حاصل این ازدواج 2 دختر بنام سحورا 1361 و سها 1366 بود.
  ادامه دارد.........

 • نادر اثباتی(فرهاد)  - اصلاحیه

  دوباره سلام
  مطالب بالا رو هول هولی نوشتم و بدون ویرایش و بازخونی ارسال کرد ، چند تا غط املائی داره که امیدوارم به بزرگی خودتان ببخشید.

 • محمد حسین اثباتی  - تبار نامه کربلایی عباس اثباتی


  این اطلاعات فقط در مورد زیر شاخه های کربلایی عباس اثباتی و کبری خانم کوشکستانی است (بزرگ خاندان)
  حاجیه خانم نجمه اثباتی با حاج آقا امیرخان صفی آریان : محمدرضا صفی آریان ، علیرضا صفی آریان ، ثمینه صفی آریان ، حمیدرضا صفی آریان
  حاج غلام حسین اثباتی با حاجیه خانم فرح ناز پلویی : میثم اثباتی ، مونا اثباتی
  حاج غلامعلی اثباتی با حاجیه خانم ملیحه مومجی : مرحوم جواد اثباتی ، جیران اثباتی ، معصومه اثباتی ، حسین اثباتی
  حاج غلام رضا اثباتی با حاجیه خانم مریم آوخ : محدثه اثباتی ، منصور اثباتی ، فاطمه اثباتی ، علی اصغر اثباتی
  حاج مجتبی اثباتی با حاجیه خانم محبوبه آوخ : مهدیس اثباتی ، محمدحسین اثباتی ، محمدحسن اثباتی
  خانم طاهره اثباتی با کربلایی فرهاد فاضلی نشاط : علی فاضلی نشاط ، فاطمه فاضلی نشاط
  حاج مصطفی اثباتی با حاجیه خانم فاطمه مومجی : مهدی اثباتی ، امیرعلی اثباتی ، امیرحسین اثباتی
  حاج مرتضی اثباتی با حاجیه خانم سمیرا سیف : علی اثباتی ،محمد عرفان اثباتی
  در ضمن 2 فرزند ان مرحوم در کودکی به رحمت خدا رفتند به نام های سلیمه و محسن

 • ا.ا.

  آقای محمد حسین اثباتی
  عموزاده عزیز، از این که وقت گذاشتید و درباره خاندان خودتان نوشتید ممنونم. برای من که جالب بود. خدا عمو و زن عمو و جواد عزیز را رحمت کند.
  عید شما مبارک به همه سلام برسانید.

 • محمد حسن اثباتی  - Agha Farhade aziz

  ba salam
  ghol dadeh boodi akshaye shabi ke Saha joon mikhast bere Otrish ro baram e-mail koni.pas chi shod.zaheran saret kheili sholooghe.az dokhtar che khabar.darsesh dar che vazeiyatist.salam be nazi khanoom va sahoora beresoon.
  be ommide didar
  Hassan

 • محمد حسن اثباتی  - Aghaye Mohammad Taghi Esbati

  Baa salaam
  Az inke peyghaami baraaye shomaa baa horoofe englissi gozaashtam poozesh mitalabam.Ham lap topam horoofe faarsi nadaareh va ham taaipe faarsi balad nistam.Baayad yek doreye akaaber be shiveye marhoom ammeh Seddighe beram.
  Baa Ehteraam
  Mohammad Hassan


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109