روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: کمک مالی به سایت


کمک مالی

فرستادن به ایمیل چاپ

وب سایت روستای برگ جهان با هزینه مادی و معنوی شخصی ایجاد گردیده و وابستگی به هیچ شخص، سازمان، شرکت، نهاد دولتی و غیر دولتی نداشته و صرفاً با هزینه شخصی اداره شده است، و خواهد شد...

شما می توانید در صورت تمایل مبلغی را با توجه به توان مالی خود به وب سایت روستای برگ جهان هدیه کنید تا ما فعالیت ‌های سایت را تداوم بخشیده و آن را برای شما مفیدتر کنیم.

کمک های مالی به وب سایت روستای برگ جهان فقط برای جشن ها، تبلیغات وب سایت در روستا و خارج از روستا (برای معرفی و آشنایی سایر طایفه های برگ جهانی با سایت) بروشور، تراکت و مواردی از این قبیل هزینه خواهد شد و هزینه های سرور و ثبت دامنه های سایت از این حساب پرداخت نخواهد شد.

کمک های مالی خود را به شماره حساب زیر پرداخت و مبلغ واریزی و نام و نام خانوادگی خود را ایمیل کنید.

 

نام صاحب حساب نوع حساب نام بانک شماره کارت شماره حساب
محمود فیض آبادی کوتاه مدت بانک پاسارگاد 9737 1403 2910 5022 1 1166457 800 321
شناسه شبا : IR30 0570 0321 8000 1166 4570 01

 

طایفه ها درصد مشارکت
اثباتی 40 %
پلویی 29 %
جان نثاری -
شاهانی -
طوسی -
علیمردانی -
کوشکستانی -
لبافی 5 %
مجاوری 13 %
مقدس -

دوستداران برگ جهان
( اعضایی که جزء طوایف بالا نمی باشند )

13 %
FacebookTwitter
 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109